Η συζήτηση για το σεξ μπορεί να κρατήσει την επιθυμία ζωντανή

Η συζήτηση για το σεξ μπορεί να κρατήσει την επιθυμία ζωντανή
Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «BMJOpen» βρήκε ότι οι γυναίκες που ζουν με τον σύντροφό τους έχουν τις διπλάσιες πιθανότητες να χάσουν το σεξουαλικό τους ενδιαφέρον σε σύγκριση με τους άνδρες.

Οι ερευνητές επίσης διερεύνησαν κάποιους από τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν το σεξουαλικό ενδιαφέρον.

Η μελέτη διεξήχθη από ερευνητές του Κέντρου Έρευνας της Σεξουαλικής Υγείας του Πανεπιστημίου του Southampton στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα από μια μεγάλη εθνική έρευνα σχετικά με τις σεξουαλικές συμπεριφορές και τον τρόπο ζωής, με σκοπό να διαπιστώσουν πώς η έλλειψη σεξουαλικού ενδιαφέροντος διαφοροποιείται μεταξύ των δύο φύλων. Εξέτασαν, επίσης, τους ψυχολογικούς παράγοντες που σχετίζονται με το φαινόμενο.

Ειδικότερα, εξετάστηκαν οι απαντήσεις 4.839 ανδρών και 6.669 γυναικών ηλικίας 16-74 που ανέφεραν ότι ζουν με τον/τη σύντροφό τους για τουλάχιστον έναν χρόνο. Οι συμμετέχοντες βρίσκονταν σε σχέση με άτομα του ίδιου ή του αντίθετου φύλου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, πάνω από το 34% των γυναικών και το 15% των ανδρών δήλωσαν ότι είχαν μειωμένο ενδιαφέρον για τη σεξουαλική πράξη, εκ των οποίων το 60% των γυναικών και το 50% των ανδρών ανέφεραν ότι ένιωθαν στρες και δυσφορία εξαιτίας της μειωμένης σεξουαλικής τους επιθυμίας.

Κάποιοι από τους παράγοντες που σχετίζονται με μειωμένο σεξουαλικό ενδιαφέρον τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες ήταν η προσβολή από κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα κατά το προηγούμενο έτος, η εμπειρία του εξαναγκαστικού σεξ, η κακή ψυχική ή σωματική υγεία καθώς και το αίσθημα απώλειας της συναισθηματικής σύνδεσης με τον σύντροφο κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής.

Η ερευνητική ομάδα επίσης αποκάλυψε μια σειρά παραγόντων που σχετίζονται με την έλλειψη του σεξουαλικού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Βρήκαν ότι οι γυναίκες που είχαν τρεις ή περισσότερους συντρόφους μέσα στο προηγούμενο έτος ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν μειωμένη σεξουαλική επιθυμία σε σύγκριση με όσες είχαν μόνο έναν σύντροφο.

Παράλληλα, ως σημαντικοί λόγοι για το μειωμένο σεξουαλικό ενδιαφέρον αναφέρθηκαν από τις γυναίκες η ανατροφή των παιδιών ηλικίας κάτω των 5 ετών καθώς και η ασυμφωνία με τον σεξουαλικό σύντροφο αναφορικά με το τι τους αρέσει και τι όχι στο σεξ. Επίσης, η εγκυμοσύνη κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους καθώς και η ανατροφή ενός τουλάχιστον μικρού παιδιού βρέθηκε ότι σχετίζονται με το μειωμένο σεξουαλικό ενδιαφέρον των γυναικών αλλά όχι των ανδρών.

Το ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες που μπορούσαν με άνεση να μιλήσουν για το σεξ με τον σύντροφό τους ήταν λιγότερο πιθανό να αναφέρουν μειωμένη σεξουαλική επιθυμία. Το εύρημα αυτό προσανατόλισε τους ερευνητές στο να κατανοήσουν καλύτερα τη μειωμένη σεξουαλική επιθυμία μέσα στο πλαίσιο της σχέσης των δύο συντρόφων.

Για τις γυναίκες, πιο συγκεκριμένα, η ποιότητα της σχέσης, η χρονική της διάρκεια καθώς και η επικοινωνία με τον σύντροφο είναι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά το σεξουαλικό τους ενδιαφέρον. Τα ευρήματα αυτά δίνουν έμφαση στην ανάγκη για μια ευρεία σεξουαλική εκπαίδευση που να εστιάζει στη σχέση μεταξύ των δύο συντρόφων και όχι μόνο στους κινδύνους του σεξ και την πρόληψή τους.

Ένα από τα δυνατά σημεία της μελέτης είναι το μεγάλο και αντιπροσωπευτικό της δείγμα. Ο σχεδιασμός της, ωστόσο, δεν επέτρεψε την τεκμηρίωση μιας αιτιώδους σχέσης, αλλά μόνο την ανάδειξη συσχετίσεων μεταξύ της μειωμένης σεξουαλικής επιθυμίας και των υπό εξέταση παραγόντων.

Η μελέτη υπογραμμίζει την ανάγκη αξιολόγησης κι αν είναι απαραίτητο αντιμετώπισης της μειωμένης σεξουαλικής επιθυμίας με έναν τρόπο ολιστικό μέσα στο πλαίσιο της σχέσης των δύο συντρόφων, αλλά επίσης λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα.

www.andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017, 11:21