Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024,

Βόρεια Εύβοια

Διεπιστημονικό πρόγραμμα για την περιβαλλοντική κρίση στη Βόρεια Εύβοια

Η Βόρεια Εύβοια επιλέχθηκε ως τόπος φιλοξενίας του Προγράμματος λόγω του ιδιαίτερου περιβαλλοντικού και οικονομικού αποτυπώματος της οικολογικής καταστροφής των πυρκαγιών του 2021 στην περιοχή.