Δευτέρα 20 Μαΐου 2024,

γήρανση

Η περισσότερη εκπαίδευση συνδέεται με επιβράδυνση της γήρανσης

Τα ευρήματα υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι παρεμβάσεις για την προώθηση του μορφωτικού επιπέδου θα επιβραδύνουν το ρυθμό της βιολογικής γήρανσης και θα προάγουν τη μακροζωία.