Παρασκευή 19 Απριλίου 2024,

Σύνταγμα

Η κατάληψη κοινόχρηστων χώρων που παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών και παραβιάζει το Σύνταγμα

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου είτε με σταθερές κατασκευές είτε με κινητά αντικείμενα, ο δήμος βάσει νόμου υποχρεούται να τα καθαιρεί και να τα απομακρύνει με συνεργεία ευθύνης του Δήμου