Αύξηση της πειρατείας λογισμικού για την Ελλάδα το 2009

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010, 09:00
Αύξηση της πειρατείας λογισμικού για την Ελλάδα το 2009
Η χώρα κατατάσσεται στην τρίτη υψηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστό 58% - Η Business Software Alliance και η IDC ανακοινώνουν την Παγκόσμια Μελέτη για την πειρατεία λογισμικού.

Η Business Software Alliance (BSA), ο διεθνής οργανισμός που εκπροσωπεί την παγκόσμια βιομηχανία λογισμικού, ανακοινώνει την 7η ετήσια παγκόσμια μελέτη για την πειρατεία λογισμικού σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών αγοράς IDC. Η μελέτη αποτυπώνει τα ποσοστά πειρατείας Η/Υ σε περισσότερες από 100 χώρες όπως διαμορφώθηκαν από το 2008 στο 2009. Στην Ελλάδα, η εγκατάσταση πειρατικού λογισμικού σε Η/Υ αυξήθηκε κατά μια (1) ποσοστιαία μονάδα, φθάνοντας στο 58%. Η εμπορική αξία του παράνομου λογισμικού ανέρχεται στα €173 εκ ($248 εκ).

Παρά την οικονομική ύφεση, η πειρατεία λογισμικού Η/Υ μειώθηκε σε αρκετές αγορές, σημειώνοντας πτώση σε 54 χώρες και αύξηση σε μόνο 19 χώρες σύμφωνα με την μελέτη των BSA/IDC. Ωστόσο, το παγκόσμιο ποσοστό πειρατείας αυξήθηκε από 41% σε 43% γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ταχεία ανάπτυξη χωρών με υψηλό δείκτη πειρατείας όπως είναι η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία, αυξάνοντας παράλληλα το συνολικό τους μερίδιο στην παγκόσμια αγορά λογισμικού.

Σύμφωνα με την μελέτη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος του Δείκτη Πειρατείας παρέμεινε σταθερός στο 35%, με τη Βουλγαρία στο 67%, τη Ρουμανία στο 65%, και την Ελλάδα στο 58% να κατατάσσονται στις τρεις πρώτες θέσεις. Παρ’ όλο που η εθνική οικονομία δεν σημείωσε πρόοδο, οι εισαγωγές Η/Υ στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 11% και εκτιμάται πως εάν δεν είχαν πραγματοποιηθεί ενέργειες όπως αυτές της BSA και των εγχώριων μεταπωλητών για την καταπολέμηση της πειρατείας, το ποσοστό της πειρατείας θα μπορούσε να αυξηθεί περισσότερο από 2 ποσοστιαίες μονάδες.

«Η μελέτη αποδεικνύει περίτρανα πως ως BSA μπορούμε να κάνουμε περισσότερες ενέργειες για την καταπολέμηση της πειρατείας στην Ελλάδα. Το 58% που κατέχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή απέχει πολύ από τον αποδεκτό μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» τονίζει η κα Κατερίνα Γαλανοπούλου, εκπρόσωπος της Επιτροπής Μελών της BSA στην Ελλάδα. «Καθώς διανύουμε την δυσμενέστερη οικονομική κρίση των τελευταίων 20 ετών, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την επικοινωνία με κρατικούς φορείς, επιχειρήσεις και καταναλωτές σχετικά με τους κινδύνους του παράνομου λογισμικού και τον πραγματικό αντίκτυπο που έχει η πειρατεία λογισμικού στην οικονομία της Ελλάδας. Η εξυγίανση του κλάδου της πληροφορικής θα οδηγήσει στη δημιουργία περισσοτέρων νέων θέσεων εργασίας, στην αύξηση του εισοδήματος των εγχώριων επιχειρήσεων καθώς και των εσόδων του κράτους».

Σύμφωνα με την IDC, για κάθε €100 νόμιμου λογισμικού που πωλήθηκε το 2009, επιπλέον €75 αντιστοιχούσαν στο πειρατικό. Ωστόσο, οι απώλειες αυτές δεν επηρεάζουν μόνον τα έσοδα της βιομηχανίας λογισμικού αλλά και τις εγχώριες οικονομίες. Μελέτη των BSA/IDC που παρουσιάστηκε το 2008 σχετικά με τα οικονομικά οφέλη από την μείωση του ποσοστού πειρατείας κατά δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες σε τέσσερα χρόνια, προβλέπει ότι μπορούν να δημιουργηθούν περισσότερες από 1.000 νέες θέσεις εργασίας, να ενισχυθεί το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά €261 εκ, αυξάνοντας παράλληλα τα φορολογικά έσοδα του κράτους κατά €88 εκ. Η IDC εκτιμά πως για κάθε ένα δολάριο νόμιμου λογισμικού που πωλείται σε μια χώρα, επιπλέον 3-4 δολάρια εισρέουν για τις εγχώριες εταιρείες διανομής και υπηρεσιών. Επιπλέον, τα πειρατικά προϊόντα λογισμικού θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των Η/Υ καθώς οι παράνομες εκδόσεις συχνά περιέχουν ιούς.

«Η Παγκόσμια Μελέτη για την Πειρατεία των BSA/IDC μας δείχνει ότι το 2009 πραγματοποιήθηκε σχετική πρόοδος για την καταπολέμηση της πειρατείας λογισμικού που όμως δεν είναι αρκετή» τονίζει ο κ. Robert Holleyman, Πρόεδρος & CEO της BSA. «Η πειρατεία περιορίζει την τεχνολογική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την εγχώρια οικονομική ανάπτυξη στερώντας παράλληλα φορολογικά έσοδα από τις κυβερνήσεις. Η μελέτη μας αποδεικνύει περίτρανα ότι οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο πρέπει να διπλασιάσουν τις προσπάθειες τους για την αντιμετώπιση της κλοπής του λογισμικού».

Επιπλέον ευρήματα της μελέτης:

• Η πειρατεία προγραμμάτων Η/Υ μειώθηκε σε 54 από τις 111 χώρες που μελετήθηκαν, ωστόσο ο παγκόσμιος δείκτης πειρατείας αυξήθηκε από 41% το 2008 στο 43% το 2009, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση πωλήσεων Η/Υ στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

• Η εμπορική αξία του πειρατικού λογισμικού το 2009 ανήλθε στα €35.8 δισ. ($51.4 δισ.).

• Η.Π.Α., Ιαπωνία και Λουξεμβούργο εξακολουθούν να έχουν τον χαμηλότερο δείκτη πειρατείας, με ποσοστά 20%, 21% και 21% αντίστοιχα.

• Στις χώρες με το υψηλότερο ποσοστό πειρατείας περιλαμβάνονται η Γεωργία, η Ζιμπάμπουε και η Μολδαβία, που διατηρούν τον δείκτη πάνω από 90%.

• Στους παράγοντες που συνέβαλαν στη μείωση της πειρατείας περιλαμβάνονται προγράμματα νομιμοποίησης από προμηθευτές, ενημερωτικές καμπάνιες από κυβερνήσεις και ιδιωτικούς φορείς, ενέργειες επιβολής του νόμου και αλλαγές στην τεχνολογία, όπως η ανάπτυξη της Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ψηφιακού Περιεχομένου και η μεγαλύτερη χρήση διαδικασιών Διαχείρισης Πόρων Λογισμικού.

• Στους παράγοντες που οδηγούν στην άνοδο της πειρατείας περιλαμβάνονται η απότομη αύξηση της αγοράς Η/Υ από τους καταναλωτές, η διευρυμένη χρήση της ήδη εγκατεστημένης βάσης παλαιότερων Η/Υ που λειτουργούν με παράνομο λογισμικό καθώς και η αύξηση των εγκληματιών στον κυβερνοχώρο και των πειρατών λογισμικού.

Η Παγκόσμια Μελέτη για την Πειρατεία των BSA/IDC καλύπτει την πειρατεία όσων προγραμμάτων λειτουργούν σε μηχανήματα Η/Υ τύπου desktop, laptop, netbook και ultra portable. Περιλαμβάνονται, επίσης, λειτουργικά συστήματα, συστήματα λογισμικού όπως βάσεις δεδομένων και πακέτα ασφαλείας και άλλες εφαρμογές, με νόμιμα δωρεάν προγράμματα και προγράμματα ανοιχτού κώδικα.

Δεν περιλαμβάνονται προγράμματα λογισμικού που λειτουργούν σε μηχανήματα διακομιστών (servers) ή κεντρικών μονάδων Η/Υ (mainframes). Για την εκτίμηση του δείκτη πειρατείας σε παγκόσμιο επίπεδο, η IDC χρησιμοποίησε δικά της στατιστικά στοιχεία σχετικά με την διακίνηση λογισμικού και μηχανημάτων Η/Υ ενώ παράλληλα εργάστηκαν αναλυτές της σε περισσότερες από 60 χώρες για την αξιολόγηση των συνθηκών των κατά τόπους αγορών.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010, 09:28