Ψήφισαν και οι ευρωβουλευτές το 5% των εθνικών κονδυλίων

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011, 18:41
Ψήφισαν και οι ευρωβουλευτές το 5% των εθνικών κονδυλίων
Την έκθεση που εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση του ποσοστού συγχρη- ματοδότησης για έξι κράτη-μέλη που πλήττονται από την οικονομική κρίση, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής) ψηφίστηκε σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Σημειώνεται ότι την πρόταση για μείωση του ποσοστού της εθνικής χρηματοδότησης από το 15% στο 5% στα προγράμματα που συγχρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στην Ελλάδα (Αλέξανδρος Μπαλτατζής) και στα άλλα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν «οικονομικές δυσχέρειες», την οποία προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζει και ο Επίτροπος Γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ Ντάτσιαν Τσιόλος, όπως προκύπτει από την απάντησή του προς τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Χουντή.

Η πρόταση αναμένεται να εγκριθεί από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Η αύξηση αυτή αφορά τα Κράτη Μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση και έχουν λάβει χρηματοδοτική βοήθεια από την ΕΕ μέσω μηχανισμών στήριξης, δηλαδή την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία (χώρες μέλη της ευρωζώνης) και τη Ρουμανία, τη Λετονία και την Ουγγαρία (χώρες εκτός ευρωζώνης). Δεδομένου ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερης σημασίας πρόταση, η οποία αποτελεί μια έκτακτη απάντηση για Κράτη Μέλη και περιφέρειες που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εργάζονται με ταχείες νομοθετικές διαδικασίες για την οριστική έγκριση της πρότασης προκειμένου τα κονδύλια να καταστούν διαθέσιμα έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Με την τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού που διέπει τα Διαρθρωτικά Ταμεία θα αυξηθεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης από πλευράς ΕΕ έως και 10 ποσοστιαίες μονάδες, που σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει έως και 95% του προϋπολογισμού ενός έργου, και θα επιτραπεί έτσι στα έξι Κράτη Μέλη να συνεισφέρουν λιγότερο ως εθνική συμμετοχή στα υλοποιούμενα έργα. Με τον τρόπο αυτό τα έξι Κράτη Μέλη θα χρειαστούν λιγότερα εθνικά κεφάλαια σε μια στιγμή που οι εγχώριοι προϋπολογισμοί τους και ειδικότερα η χρηματοδότηση των δημοσίων επενδύσεων δέχονται σημαντική πίεση και, συνεπώς, προγράμματα που δεν έχουν εκτελεστεί έως σήμερα λόγω έλλειψης εθνικής χρηματοδότησης μπορούν να ξεκινήσουν και να διοχετεύσουν φρέσκο χρήμα στην οικονομία. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται ότι θα υπάρξει επίσης σημαντική αύξηση στα ποσοστά απορρόφησης.

Το μέτρο αυτό θα έχει αναδρομική ισχύ, πράγμα που ειδικότερα για την Ελλάδα, σημαίνει ότι η αυξημένη συμμετοχή από πλευράς ΕΕ θα ισχύσει από τις 11 Μαΐου 2010. Με την υλοποίηση της πρότασης, προβλέπεται ότι θα εισρεύσει στην Ελλάδα μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων επιπλέον ποσό της τάξης των 880 εκατομμυρίων ευρώ περίπου για το 2012.

Το αυξημένο ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι ένα έκτακτο προσωρινό μέτρο το οποίο λήγει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Γιώργος Σταυρακάκης, καλωσορίζοντας την υπερψήφιση της πρότασης, τόνισε ότι: "Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης έδωσε σήμερα το πράσινο φως για αύξηση της συγχρηματοδότησης από πλευράς ΕΕ στο ΕΣΠΑ. Κάτι που όπως όλοι καταλαβαίνουμε, μέσω της άμεσης παροχής ρευστότητας, θα διευκολύνει τα Κράτη Μέλη και τις περιφέρειες που πλήττονται από την κρίση να ξεμπλοκάρουν την υλοποίηση ζωτικών έργων και να επιταχύνουν έτσι την έξοδό τους από την κρίση. Ειδικότερα για την Ελλάδα, η σημερινή απόφαση ισοδυναμεί με μια βαθιά ανάσα για την οικονομία μέσω της εξοικονόμησης σε εθνικούς πόρους και τις αυξημένες πληρωμές από πλευράς ΕΕ.

Για δεύτερη φορά μετά το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ανάκαμψη της Οικονομίας του 2008, αποδεικνύεται ότι η Πολιτική Συνοχής μπορεί, μέσα από την διοχέτευση κεφαλαίων στην οικονομία και την ενίσχυση των επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς, να αποτελέσει βασικό αναπτυξιακό εργαλείο για την έξοδο από την κρίση".

Πηγή:agronews
Eπιμέλεια:Χρήστος Μαζάνης

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011, 18:41