Η επίδραση της ομοφοβίας στην υγεία

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015, 14:58
Η επίδραση της ομοφοβίας στην υγεία
Οι ομοφυλόφιλοι και οι αμφιφυλόφιλοι άνδρες που ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες με πολύ αυστηρές πεποιθήσεις και πολιτικές σχετικά με τη σεξουαλικότητα έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες πρόληψης και ελέγχου του HIV, καθώς και να συζητήσουν με επαγγελματίες υγείας για τη σεξουαλικότητά τους.

Πρόκειται για τα ευρήματα μιας νέας μελέτης από το πανεπιστήμιο του Yale, η οποία δημοσιεύτηκε διαδικτυακά στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό AIDS. Η ερευνητική ομάδα μετά την παρατήρηση ότι οι στάσεις και οι πεποιθήσεις γύρω από την ομοφυλοφιλία ποικίλλουν στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, θέλησε να διερευνήσει την επίδραση της ομοφοβίας στην υγεία των ομοφυλόφιλων και των αμφιφυλόφιλων ανδρών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι ερευνητές για την επίδραση που είχε η ομοφοβία στη σεξουαλική τους συμπεριφορά, στη χρήση των υπηρεσιών πρόληψης, στο εάν είχαν προσβληθεί από τον HIV, καθώς και στην ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν την προσβολή τους από αυτόν.

Για να διεξαγάγουν τη μελέτη οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από μια μεγάλη ευρωπαϊκή έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 35 χώρες και η οποία αξιολογούσε το επίπεδο γνώσης σχετικά με τη λοίμωξη από HIV, τη χρήση υπηρεσιών υγείας και τις σεξουαλικές συμπεριφορές 174.000 ομοφυλόφιλων και αμφιφυλόφιλων ανδρών. Οι ερευνητές συνδύασαν τα δεδομένα αυτά με την αξιολόγηση της νομοθεσίας των πολιτικών και των κοινωνικών πεποιθήσεων κάθε χώρας σχετικά με την ομοφυλοφιλία.

Εντοπίστηκαν μεγάλες διαφορές σχετικά με το πώς οι διάφορες χώρες αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν την ομοφυλοφιλία. Βρέθηκε επίσης ότι οι άνδρες που ζουν σε χώρες με υψηλότερα επίπεδα ομοφοβίας γνώριζαν λιγότερα σχετικά με τον HIV και ήταν λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιούν προφυλακτικό. Αυτό οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η ομοφοβία μειώνει τη συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών υγείας και υποβαθμίζει την ποιότητά τους.

Οι ερευνητές επίσης παρατήρησαν τον αυξημένο κίνδυνο των ομοφυλόφιλων και αμφιφυλόφιλων ανδρών που ζούσαν σε ομοφοβικές χώρες να νοσήσουν, όταν οι περιορισμένες υπηρεσίες υγείας συνδυάζονταν με αυξημένες ευκαιρίες σεξουαλικών επαφών.

Ο κίνδυνος προσβολής από τον HIV, λοιπόν, φαίνεται ότι δεν είναι μόνο αποτέλεσμα προσωπικής κακής πρακτικής, αλλά καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τους νόμους, τις πολιτικές και τις στάσεις σχετικά με την ομοφυλοφιλία. Η νέα αυτή μελέτη δείχνει ξεκάθαρα ότι οι ομοφοβικές χώρες αρνούνται να χρησιμοποιήσουν πόρους που θα βοηθούσαν την πρόληψη και την αντιμετώπιση του HIV, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που προάγουν μεθόδους, όπως είναι η ελεύθερη έκφραση, οι οποίες βοηθούν τα άτομα να ενισχύσουν τους μηχανισμούς αντιμετώπισης των προβλημάτων και να παραμείνουν υγιή.

Ένα ακόμα εύρημα της μελέτης έδειξε ότι οι ομοφυλόφιλοι και αμφιφυλόφιλοι άνδρες που ζουν σε χώρες όπου η ομοφοβία είναι αρκετά έντονη, έχουν λιγότερους σεξουαλικούς συντρόφους και είναι λιγότερο πιθανό να έχουν HIV. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα των προσπαθειών που έκαναν οι άνδρες αυτοί για να κρατήσουν κρυφό τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Η ομοφοβία όμως, ενώ μπορεί να καταστείλει τις ευκαιρίες των ανδρών για σεξουαλικές επαφές προκειμένου να κρατήσουν κρυφό τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, τους διατηρεί ανεκπαίδευτους αναφορικά με τους κινδύνους του μη ασφαλούς σεξ και τη χρήση προφυλακτικού, με αποτέλεσμα να αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης του HIV.

Η μελέτη εγείρει νέες ανησυχίες σχετικά με το πόσο ευάλωτοι είναι οι άνδρες μη ετεροφυλόφιλου σεξουαλικού προσανατολισμού στις ομοφοβικές χώρες, από τη στιγμή που στερούνται τη γνώση, τις δεξιότητες και τους πόρους που είναι απαραίτητοι για την αποφυγή ή την αντιμετώπιση του HIV. Την ίδια στιγμή, οι ευκαιρίες για σεξουαλική επαφή είναι περισσότερες, εξαιτίας της αυξανόμενης κινητικότητας μεταξύ των χωρών, καθώς και της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης που περιλαμβάνει το διαδίκτυο και τις εφαρμογές των κινητών τηλεφώνων.

Είναι πολύ σημαντικό οι κυβερνήσεις των χωρών να προσαρμόζονται στη νέα τάξη πραγμάτων και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατεύουν την υγεία όλων των πολιτών τους.

Πηγή: medicalnewstoday

 Το άρθρο επιμελήθηκε ο Κ. Κωνσταντινίδης, Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, www.andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015, 15:03