Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την εταιρεία που θα αναλάβει το εσωτερικό της «Αγια-Σοφιάς»

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019, 18:14
Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την εταιρεία που θα αναλάβει το εσωτερικό της «Αγια-Σοφιάς»

Η Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την ανάδοχο εταιρεία που θα αναλάβει το εσωτερικό σταδίου της κατασκευής της «Αγια-Σοφιάς».

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας θα γίνει γνωστός ο νικητής στις 22 Ιανουαρίου και έπειτα θα μπορούν να ξεκινήσουν τα έργα και σε αυτό το σκέλος.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

«Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για το έργο: “Κατασκευή γηπέδου Νέας Φιλαδέλφειας”, συνολικού προϋπολογισμού 16.129.032,26 € (πλέον ΦΠΑ 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 86585).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/1/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 22/1/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Συνημμένα η Διακήρυξη και η Περίληψη».

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019, 18:16