Τρίτη 16 Ιουλίου 2024,

CO2

Οι στρατιωτικές δαπάνες του ΝΑΤΟ το 2023 παρήγαγαν περίπου 233 εκατομμύρια μετρικούς τόνους CO2

Οι στρατιωτικές δαπάνες τείνουν να έχουν μεγάλες εκπομπές. Τα αεροσκάφη καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ορυκτών καυσίμων, όπως και οι στρατιωτικές βάσεις και οι κόμβοι επιμελητείας...