Διευρύνθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Απρίλιο

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021, 14:46
Διευρύνθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Απρίλιο

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων, κατά τον μήνα Απρίλιο 2021, ανήλθε στο ποσό των 5.014,8 εκατ. ευρώ (5.975,6 εκατ. δολάρια) έναντι 3.198,8 εκατ. ευρώ (3.464,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 56,8%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Απρίλιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 1.182,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 44,7%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Απρίλιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 1.170,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 44,4%, σε σχέση με τον μήνα Απρίλιο 2020.

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών κατά τον μήνα Απρίλιο 2021 ανήλθε στο ποσό των 3.172,1 εκατ. ευρώ (3.803,0 εκατ. δολάρια) έναντι 2.119,3 εκατ. ευρώ (2.308,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 49,7%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Απρίλιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 657,0 εκατ. ευρώ δηλαδή 37,6% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Απρίλιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 650,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 37,2%, σε σχέση με τον μήνα Απρίλιο 2020.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Απρίλιο 2021 ανήλθε σε 1.842,7 εκατ. ευρώ (2.172,6 εκατ. δολάρια) έναντι 1.079,5 εκατ. ευρώ (1.155,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 70,7%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Απρίλιο 2021 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 525,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 58,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Απρίλιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 520,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 58,6% σε σχέση με τον μήνα Απρίλιο 2020.

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2021 ανήλθε στο ποσό των 18.530,8 εκατ. ευρώ (22.202,5 εκατ. δολάρια) έναντι 16.436,6 εκατ. ευρώ (18.014,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 12,7%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.728,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,6% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.737,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,8%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2020.

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2021 ανήλθε στο ποσό των 11.949,7 εκατ. ευρώ (14.407,5 εκατ. δολάρια) έναντι 10.099,4 εκατ. ευρώ (11.132,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 18,3%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 1.355,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,6% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.350,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή ίδιο ποσοστό αύξησης 17,6%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2021 ανήλθε σε 6.581,1 εκατ. ευρώ (7.795,0 εκατ. δολάρια) έναντι 6.337,2 εκατ. ευρώ (6.881,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 3,8%.

Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 372,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,5% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 386,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,8%

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021, 14:46