Εγκρίθηκε ο εκσυγχρονισμός της μονάδας υγρών καυσίμων της CORAL στη Θεσσαλονίκη

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019, 14:06
Εγκρίθηκε ο εκσυγχρονισμός της μονάδας υγρών καυσίμων της CORAL στη Θεσσαλονίκη

Εγκρίθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι περιβαλλοντικοί όροι για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της μονάδας παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων της εταιρείας CORAL στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα με την απόφαση εγκρίνεται:

α) η κατασκευή δύο υπέργειων δεξαμενών αποθήκευσης υγρών καυσίμων,

β) η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων,

γ) η προσθήκη 7ης νησίδας φόρτωσης των βυτιοφόρων οχημάτων,

δ) η κατασκευή υπόγειου αγωγού μεταφοράς υγρών καυσίμων συνολικού μήκους 756,30 μ., μέσω του οποίου θα μεταφέρονται τα καύσιμα σε τερματικό σταθμό φορτοεκφόρτωσης βαγονιών μέσα στην εγκατάσταση και

ε) η κατασκευή σταθμού φορτοεκφόρτωσης υγρών καυσίμων σε βαγόνια με παράκαμψη κατά 350 μ. της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ μέσα στην εγκατάσταση.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019, 14:06