Σε διεθνές ερευνητικό έργο για την κλιματική αλλαγή συμμετέχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019, 11:26
Σε διεθνές ερευνητικό έργο για την κλιματική αλλαγή συμμετέχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Στο νέο ερευνητικό έργο, με θέμα «Innovations in Water Education Programs: Enhancing water security and socio-economic development in the Eastern Mediterranean under Climate Change» («Καινοτομίες στα προγράμματα εκπαίδευσης των υδάτων: Βελτίωση της ασφάλειας των υδάτων και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο με την Αλλαγή του Κλίματος»), συμμετέχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων επιμορφωτικών προγραμμάτων για τη διαχείριση υδατικών πόρων, υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής, με προοπτική την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων αποφοίτων πανεπιστημίου σε περιβαλλοντικές σπουδές. Στο πλαίσιο του έργου, θα δημιουργηθεί ένα διεθνές δίκτυο εμπειρογνωμόνων σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων από 13 πανεπιστήμια και οργανισμούς σε έξι χώρες: Παλαιστίνη, Ισπανία, Ιορδανία, Ολλανδία, Ελλάδα και Κύπρος. Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΚΥ είναι ο καθηγητής Γιάννης Βογιατζάκης, μέλος ΔΕΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» και διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων.

Στο δίκτυο και στην ανάπτυξη των επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία θα προσφέρονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας με καινοτόμα εργαλεία τηλεκπαίδευσης και σύγχρονο πολυμεσικό υλικό, στην αραβική και την αγγλική γλώσσα -και άρα θα είναι άμεσα προσβάσιμα προς κάθε ενδιαφερόμενο- θα συμμετάσχουν παραγωγικοί φορείς και επιχειρήσεις. Έτσι, θα διασφαλιστεί για τους συμμετέχοντες φοιτητές η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, μέσα από πραγματικές μελέτες περίπτωσης, το οποίο θα ενισχύσει τόσο την απασχόλησή τους όσο και την προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Το ερευνητικό έργο χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό 800.000 ευρώ από το πρόγραμμα Erasmus+ και συγκεκριμένα τη δράση Capability Building in Higher Education. Θα υλοποιηθεί από το Palestine Technical University - Kadoorie (συντονιστής) και πανεπιστήμια και φορείς, ανάμεσα στα οποία είναι το TΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Creative Thinking Development (Ελλάδα). 

 

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019, 13:19