Διέλυσε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα ο αντιτρομοκρατικός νόμος της Τουρκίας, λέει η Επιτροπή της Βενετίας!

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021, 12:15
Διέλυσε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα ο αντιτρομοκρατικός νόμος της Τουρκίας, λέει η Επιτροπή της Βενετίας!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Δριμύ κατηγορώ κατά της Τουρκίας εξαπολύει, με σημερινή της Γνωμοδότηση, η Επιτροπή Νομικών εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Επιτροπή της Βενετίας), διαπιστώνοντας ότι ο αντιτρομοκρατικός νόμος που ισχύει στη χώρα παραβιάζει βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Αυτός ο Νόμος -υπογραμμίζεται στη Γνωμοδότηση- σχετικά με την πρόληψη της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (νόμος αριθ. 7262) υπερβαίνει τις διεθνείς απαιτήσεις και έχει εκτεταμένες δυσμενείς συνέπειες για τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και στην ελευθερία της έκφρασης, καθώς και στο δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

Αναγνωρίζοντας τη δύσκολη κατάσταση ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Τουρκία, η Επιτροπή της Βενετίας υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν λαμβάνουν μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Σημειώνει δε με ανησυχία ότι, εφαρμοζόμενος για όλες τις ενώσεις, ανεξάρτητα από τους στόχους και τις δραστηριότητές τους, ο νόμος αριθ. 7262 υπερβαίνει το πεδίο των συστάσεων της απόφασης της ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης για τον πολλαπλασιασμό των όπλων μαζικής καταστροφής.

Η γνωμοδότηση αναφέρει ότι οι διατάξεις του νόμου οδηγούν σε εκτεταμένες δυσμενείς συνέπειες για τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και στην ελευθερία της έκφρασης, καθώς και στο δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

Οι συγκεκριμένες ανησυχίες που επισημαίνει η Επιτροπή της Βενετίας περιλαμβάνουν νέες διακρίσεις σχετικά με τη συλλογή βοήθειας, την έλλειψη διαφάνειας για την εκτίμηση επικινδυνότητας των ΜΚΟ και την ικανότητα των αρχών να απομακρύνουν τα μέλη του συμβουλίου μιας ένωσης και να τα αντικαταστήσουν με διαχειριστές χωρίς να συμβουλευτούν τα μέλη του την ενδιαφερόμενη ΜΚΟ ή το διοικητικό της συμβούλιο, πριν από τον διορισμό ως εγγύηση ότι οι διαχειριστές λαμβάνουν υπόψη το καλύτερο συμφέρον της ΜΚΟ.

Τέλος η Επιτροπή της Βενετίας υπογραμμίζει τους κινδύνους επιβολής δυσανάλογων κυρώσεων, λόγω της σημαντικής αύξησης των προστίμων και των κυρώσεων για παραβίαση των υποχρεώσεων ελέγχου.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021, 12:26