Συνέλευση Συμβουλίου Ευρώπης: Στεγάστε τους Ρομά έστω και σε τροχόσπιτα

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021, 12:47
Συνέλευση Συμβουλίου Ευρώπης: Στεγάστε τους Ρομά έστω και σε τροχόσπιτα

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Υιοθετώντας ένα Σχέδιο Ψηφίσματος, του Τσέχου βουλευτή των Φιλελευθέρων, František Kopřiva, η Επιτροπή Ισότητας και Μη Διακρίσεων της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης καταδίκασε το γεγονός ότι πολλοί Ρομά και ταξιδιώτες στην Ευρώπη «ζουν ακόμη, παρά τη θέλησή τους», σε ακατάλληλες και φυλετικά διαχωρισμένες κατοικίες στα περίχωρα των αστικών περιοχών, που συχνά στερούνται τις βασικότερες ανέσεις και είναι ευάλωτες σε αναγκαστική έξωση και κατεδάφιση, καθώς και βίαιες επιθέσεις.

Τονίζεται ότι οι κοινότητες που επιθυμούν να διατηρήσουν έναν πλανόδιο τρόπο ζωής αντιμετωπίζουν συχνά σοβαρή έλλειψη χώρων υποδοχής, η οποία δημιουργεί επίσης ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και υπερπληθυσμό, ενώ αποτελεί πηγή έντασης με τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, «ο αντι-τσιγγάνικος και ο αντι-νομαδισμός βρίσκονται συχνά στη ρίζα αυτών των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», αντί για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων, «οι τοπικές αρχές συχνά τις χρησιμοποιούν ως πρόσχημα είτε για να μη λάβουν μέτρα για την αποκατάσταση αυτών των παραβιάσεων, είτε για να πραγματοποιήσουν αναγκαστικές εξώσεις».

Με το Ψήφισμά της η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να εντοπίσουν τις ανάγκες στέγασης και διαμονής των Ρομά και των ταξιδιωτών και να διερευνήσουν όλα τα μέτρα που θα τους επέτρεπαν να έχουν πρόσβαση σε στέγαση, συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως η νομιμοποίηση υφιστάμενων κατοικιών, καθώς και των τροχόσπιτων.

Οι εξαναγκαστικές εξώσεις θα πρέπει να τερματιστούν και, ιδίως, οι εξώσεις «μόνο ως έσχατη λύση» θα πρέπει να εφαρμοστούν. Θα πρέπει να δοθεί επαρκής ειδοποίηση και να προσφερθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους μια κατάλληλη λύση επένδυσης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του δικαιώματος των Ρομά και των ταξιδιωτών σε αξιοπρεπή στέγαση απαιτεί ευρύτερα μέτρα στήριξης, η επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η εθνική νομοθεσία θα ενσωματώσει πλήρως τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά το δικαίωμα στην αξιοπρεπή στέγαση, ιδίως την πρόληψη των αναγκαστικών εξώσεων, και θα κατοχυρώσει το δικαίωμα να ζουν σε μια πλανόδια κατοικία.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021, 12:51