Καταστρέφονται οι πινακίδες μετά το 18μηνο

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018, 10:05
Καταστρέφονται οι πινακίδες μετά το 18μηνο
Νέος πονοκέφαλος περιμένει όσους έχουν καταθέσει τις πινακίδες του Ι.Χ. τους στην εφορία, καθώς  μειώνεται ο χρόνος μέσα στον οποίο θα πηγαίνουν για καταστροφή.

Ειδικότερα, μόλις περάσουν 18 μήνες από την ημερομηνία της κατάθεσης (υποβολή δήλωσης ακινησίας οχήματος) οι πινακίδες θα καταστρέφονται. Υπενθυμίζεται πως η προηγούμενη διάταξη προέβλεπε την καταστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας 24 μήνες μετά την ημερομηνία της κατάθεσής τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση αυτή της ΑΑΔΕ ήρθε γιατί οι αποθήκες στις εφορίες όπου αποθηκεύονται οι πινακίδες κυκλοφορίας έχουν γεμίσει ασφυκτικά.

Στην περίπτωση λοιπόν που οι πινακίδες ενός οχήματος καταστραφούν και δοθούν για ανακύκλωση από την εφορία λόγω της παρέλευσης του 18μήνου και ο ιδιοκτήτης του οχήματος επιθυμεί να το θέσει εκ νέου σε κυκλοφορία, τότε θα πρέπει να λάβει μια σχετική βεβαίωση από την εφορία και να την υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών. Για να γίνει αυτό οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να καταβάλουν και παράβολο έκδοσης πινακίδων ύψους 30 ευρώ.

Άρση κυκλοφορίας

Οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν και να παρατείνουν την προθεσμία των 18 μηνών. Μπορούν να το κάνουν με άρση της ακινησίας του οχήματός τους για έναν μήνα, για τρεις μήνες ή μέχρι το τέλος του έτους.

Τι χρειάζεται για άρση ακινησίας

1. Για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Δηλαδή, πληρώνετε τέλη κυκλοφορίας για 2 μήνες.

2. Για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Για τους 3 μήνες θα πρέπει να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε 4 μήνες.

3. Για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος του έτους (31.12.2018), καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών. Δηλαδή, καταβάλλεται η αναλογία των τελών για κάθε μήνα, συν τα τέλη δύο μηνών ακόμη.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018, 10:50