Οι κρίσεις του ΣΑΓΕ για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021, 16:02
Οι κρίσεις του ΣΑΓΕ για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Το ΣΑΓΕ κατά την 8η Συνεδρίασή του, της Δευτέρας 01 Μαρτίου 2021, έκρινε ως ακολούθως :

            1.         Στο Κοινό Νομικό Σώμα

                        α.         «Διατηρητέους» τους:

                                    (1)       Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Σολκίδη Κωνσταντίνο

                                    (2)       Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Οικονομίδη Δημήτριο

                        β.         «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Ταξίαρχο (ΝΟΜ)Ζαρκάδη Παναγιώτη.

            2.         Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών

                        α.         «Διατηρητέο» τον Ταξίαρχο (ΟΕ) Πριόβολο Αριστοτέλη.

                        β.         «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Ταξίαρχο (ΟΕ) Χατζηγιαννάκη Ιορδάνη.

            3.         Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων

                        «Διατηρητέο»τονΤαξίαρχο (ΣΔΓ) Βλαχογιάννη Δημήτριο.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021, 16:04