Χρόνια μπροστά η Ολλανδία, στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών!

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020, 13:19
Χρόνια μπροστά η Ολλανδία, στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Με έκθεση της για τις Κάτω Χώρες, που δημοσιεύει σήμερα, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (GREVIO), διαπιστώνει ότι, έχουν ξεκινήσει πολλά υποσχόμενες πρωτοβουλίες, για τις μορφές βίας κατά των γυναικών, που περιλαμβάνουν τους καταναγκαστικούς γάμους, τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, την βία στον κυβερνοχώρο, την σεξουαλική παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης στο δρόμο και της σεξουαλικής βίας.

 Η έκθεση υπογραμμίζει ότι, οι δαπάνες του προϋπολογισμού για υπηρεσίες, σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία, έχουν αυξηθεί σημαντικά και υπάρχει σαφής επιθυμία των αρχών, για παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση των υφιστάμενων πολιτικών και προσεγγίσεων.

 Σημειώνεται ακόμη ότι, στις Κάτω Χώρες οι έρευνες για τη βία κατά των γυναικών είναι ευρέως διαθέσιμες και συχνά διατίθενται από τις αρχές και σε ομάδες που κινδυνεύουν από βία, οι οποίες ενδέχεται να μην καλύπτονται επαρκώς από τις υπάρχουσες πολιτικές και πρακτικές, όπως οι γυναίκες με αναπηρίες, οι γυναίκες-παράνομες μετανάστριες και εκείνες με εξαρτημένο καθεστώς διαμονής.

Επιπλέον, το δυναμικό του τομέα της υγείας, ασχολείται ιδιαίτερα με τον εντοπισμό των γυναικών και των κοριτσιών, που διατρέχουν κίνδυνο από  διάφορες μορφές βίας, όπως είναι η  ενδοοικογενειακή βία και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων.

Παράλληλα, όμως, στην έκθεση σημειώνεται ότι, πρόσφατα, η σταθερή αναγνώριση της ανισορροπίας εξουσίας μεταξύ γυναικών και ανδρών και η επίδρασή της στην έκθεση των γυναικών στην βία, έχει δώσει τη θέση της σε μια πιο ουδέτερη ως προς το φύλο προσέγγιση.

Η έκθεση εξηγεί ότι οι πολιτικές, που είναι ουδέτερες από πλευράς φύλου, εγκυμονούν τον κίνδυνο παρεμβάσεων από επαγγελματίες που δεν έχουν ευαισθησία για το φύλο, οδηγούν σε κενά στην προστασία και υποστήριξη των θυμάτων και συμβάλλουν στην επανειλημμένη θυματοποίηση των γυναικών.

Η έκθεση χαιρετίζει επίσης τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να εξασφαλιστεί ότι το σπίτι είναι ένας ασφαλής χώρος για όλους και για την αναγνώριση των συνδέσεων και της αλληλοεπικάλυψης μεταξύ της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, άλλων μορφών ενδοοικογενειακής βίας, αλλά ζητεί την καθιέρωση μιας ισχυρής οπτικής γωνίας στην παροχή μιας τέτοιας δέσμης υπηρεσιών.

Υπογραμμίζει δε ότι, παρόλο που η παρέμβαση, με στόχο την πρόληψη της ασφάλειας στο σπίτι, στοχεύει στην προσφορά μιας ολιστικής προσέγγισης στην ενδοοικογενειακή βία, δεν προσδιορίζει σαφώς την ευθύνη για την κατάχρηση και τον έλεγχο και καλύπτει τη βία μεταξύ ανδρών και γυναικών ως πρόβλημα μεταξύ των ίσων.

Oπως αναφέρει η έκθεση, η βία στο σπίτι, έχει αντίκτυπο στην κατάσταση των παιδιών που γίνονται μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας.

 Παρόλο που αυτό γενικά αναγνωρίζεται ως κακοποίηση παιδιών και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις αποφάσεις περί επιμέλειας, δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να θα πρέπει να γίνει.

Ως εκ τούτου, η έκθεση επισημαίνει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η συμπεριφορά των γονέων κατά το παρελθόν και να ενισχυθούν οι προσπάθειες, για τη διατήρηση της ασφάλειας και της ευημερίας των παιδιών κατά τον καθορισμό των δικαιωμάτων επιμέλειας και επίσκεψης.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020, 13:24