Κατατέθηκε στη Βουλή το «Ελλάδα 2.0»

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021, 13:36
Κατατέθηκε στη Βουλή το «Ελλάδα 2.0»

Ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης απέστειλε σήμερα προς τον πρόεδρο της Βουλής κ. Κ. Τασούλα την παρουσίαση με αναλυτική περιγραφή δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, «Ελλάδα 2.0», και ζήτησε τη σύγκληση, σε κοινή συνεδρίαση, των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη τους, πριν το Σχέδιο υποβληθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η αναλυτική περιγραφή των Δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που εστάλησαν περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις εξής ενότητες:

-Μακροοικονομικά αποτελέσματα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

-Συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα

-Συσχέτιση με τους πυλώνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

-Ευρωπαϊκές Εμβληματικές Πρωτοβουλίες, η προώθηση των οποίων αποτελεί διακριτό στόχο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

-Σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

-Ισότητα των φύλων και ίσες ευκαιρίες για όλους

-Προϋποθέσεις και μηχανισμός εφαρμογής

-Στήριξη των επενδύσεων μέσω του δανειακού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης

-Αποτελέσματα διαβούλευσης

-Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021, 14:16