Διασφαλίσεις, για την προστασία δεδομένων στο διαδίκτυο, ζητά το Συμβούλιο Ευρώπης!

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2021, 18:08
Διασφαλίσεις, για την προστασία δεδομένων στο διαδίκτυο, ζητά το Συμβούλιο Ευρώπης!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε, σήμερα,για την λήψη πρόσθετων διασφαλίσεων, που θα προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτική ζωή των ατόμων!

Το κείμενο, το οποίο επικαιροποιεί μια προηγούμενη σύσταση για το ίδιο θέμα που εγκρίθηκε το 2010, στοχεύει να ευθυγραμμίσει τις διατάξεις του με την εκσυγχρονισμένη προστασία δεδομένων «Σύμβαση 108», γνωστή ως «Σύμβαση 108+».

Η σύσταση προβλέπει ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ιδίως της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ιδιωτικής ζωής, της ελευθερίας της έκφρασης, της απαγόρευσης των διακρίσεων, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της πολιτιστικής πολυμορφίας και της δημοκρατίας θα πρέπει να διασφαλίζεται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών κατάρτισης προφίλ.

Η σύσταση ορίζει το προφίλ, ως κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συστημάτων μηχανικής μάθησης, που συνίσταται στη χρήση δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με ένα άτομο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση αυτού του ατόμου στο εργασία, οικονομική κατάσταση, υγεία, προσωπικές προτιμήσεις, ενδιαφέροντα, αξιοπιστία, συμπεριφορά, τοποθεσία ή μετακινήσεις.

Η Επιτροπή Υπουργών εξέδωσε τη σύσταση λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, ότι οι τεχνικές δημιουργίας προφίλ μπορούν να επηρεάσουν τα άτομα τοποθετώντας τα σε προκαθορισμένες κατηγορίες, πολύ συχνά εν αγνοία τους.

Αυτή η έλλειψη διαφάνειας μπορεί να θέσει σημαντικούς κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα για τα ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, να προωθήσουν και να καταστήσουν νομικά δεσμευτική τη χρήση μιας προσέγγισης «απόρρητο από τον σχεδιασμό» καθ' όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, ιδίως μέσω της χρήσης τεχνολογιών που ενισχύουν το απόρρητο.

Προτείνει επίσης να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα κατά της ανάπτυξης και της χρήσης τεχνολογιών που στοχεύουν, εν όλω ή εν μέρει, στην παράνομη καταστρατήγηση των τεχνολογικών μέτρων προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2021, 18:08