ΕΚΤ: Καλεί τις τράπεζες να μην καταβάλλουν μέρισμα μέχρι τον Οκτώβριο

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020, 11:22
ΕΚΤ: Καλεί τις τράπεζες να μην καταβάλλουν μέρισμα μέχρι τον Οκτώβριο

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάλεσε τις τράπεζες της Ευρωζώνης να παρακάμψουν τις πληρωμές μερίσματος και τις αγορές ίδιων μετοχών μέχρι τον Οκτώβριο τουλάχιστον και να χρησιμοποιήσουν αντί αυτού τα κέρδη τους για να υποστηρίξουν την οικονομία, καθώς πλήττεται από την πανδημία του κορωνοϊού.

«Για να ενισχύσουν την ικανότητα των τραπεζών να απορροφούν τις ζημιές και να στηρίζουν τον δανεισμό σε νοικοκυριά, μικρές επιχειρήσεις και εταιρείες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δεν θα πρέπει να πληρώνουν μέρισμα για τις χρήσεις 2019 και 2020 τουλάχιστον μέχρι την 1η Οκτωβρίου» αναφέρει η ΕΚΤ σε ανακοίνωσή της.

Η Τράπεζα προσθέτει ότι «οι τράπεζες θα πρέπει να αποφύγουν επίσης τις αγορές ιδίων μετοχών με στόχο την επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους τους».

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020, 11:29