Η θέση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων ζώων συντροφιάς στο Υπ. Εσωτερικών

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020, 14:23
Η θέση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων ζώων συντροφιάς στο Υπ. Εσωτερικών

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας απέστειλε επιστολή προς τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, εκφράζοντας τις θέσεις του για το νομοσχέδιο που αφορά στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων ζώων συντροφιάς στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Ακολουθεί η επιστολή:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Μεταφορά αρμοδιοτήτων ζώων συντροφιάς στο Υπουργείο Εσωτερικών»

ΠΡΟΣ

Το Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη 

Κοινοποίηση:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

& Τροφίμων

Γραφείο Υπουργού κ. Μαυρουδή Βορίδη

Γραφείο Υφυπουργού

Δ/νση Προστασίας Ζώων, Φαρμάκων & Κτηνιατρικών Εφαρμογών

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

με αφορμή τη δημόσια συζήτηση για τα σχέδια τροποποίησης του Οργανισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αντικατάστασης του Ν. 4039/2012 που έγινε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που αφορά την μεταφορά αρμοδιοτήτων Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Κ.Υ.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ανταποκρινόμενο στο ρόλο του ως το κατ' εξοχήν επιστημονικό συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας στο χώρο των Γεωτεχνικών, επισημαίνει τα εξής:

Δυστυχώς η συζήτηση για μια ακόμα φορά ξεφεύγει από τα πραγματικά ζητούμενα του προβλήματος της διαχείρισης και ελέγχου των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Επαναφέρονται στο προσκήνιο ζητήματα που έχουν ήδη απαντηθεί από το 2011 και επιλυθήκαν σ' ένα μεγάλο βαθμό από το 2012 με το Ν. 4039/2012, παραβλέποντας την κοινή διαπίστωση όλων των εμπλεκομένων φορέων πως, στη δεδομένη χρονική στιγμή, το κρίσιμο σημείο του Προγράμματος διαχείρισης και ελέγχου των αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι η περαιτέρω βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και η δημιουργία των όρων και προϋποθέσεων για μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υλοποίηση του.

Η συζητούμενη πιθανή μεταφορά αρμοδιοτήτων, δημιουργεί σειρά ερωτημάτων και εύλογων αποριών που θα πρέπει να απαντηθούν με σαφήνεια και βάση επιστημονικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα διερωτόμαστε:

Ποιοι είναι οι λόγοι και οι αφορμές που επιβάλλουν στη δημόσια συζήτηση την ανάληψη πρωτοβουλίας, μεταφοράς αρμοδιοτήτων προστασίας των Ζώων Συντροφιάς από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών;

Ποιος είναι ο λόγος αφαίρεσης μιας αρμοδιότητας από ένα Υπουργείο (το Υπ.Α.Α.Τ.), το οποίο έχει το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τις υποδομές, τα εργαστήρια, τις διαδικασίες και έχει ήδη δημιουργήσει μια διαδικτυακή βάση δεδομένων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους; Πως προκύπτει η αναγκαιότητα μεταφοράς αρμοδιότητας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες του (Κτηνιατρικές Αρχές) είναι ορισμένες και εξουσιοδοτημένες να εκπροσωπούν την χώρα σε όλους τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, για όλα τα είδη των ζώων, είτε αυτά είναι παραγωγικά είτε ζώα συντροφιάς και να μεταφερθεί σ' ένα Υπουργείο το οποίο δεν διαθέτει τίποτα από τα παραπάνω και, ως εκ του χαρακτήρα και της αποστολής του, δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο;

Γιατί αγνοούμε ότι η διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, πέρα από την προστασία της υγείας και της ευζωίας των ίδιων των ζώων, αποτελεί και κρίσιμο ζήτημα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από νοσήματα που απειλούν τον άνθρωπο και μεταδίδονται από τα ζώα, όπως η λύσσα, η λεϊσμανίαση, η λεπτοσπείρωση, η εχινοκοκκίαση κ.α.; Ποιος άλλος μπορεί να είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών, εκτός από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ.;

Η επιδιωκόμενη συνεργασία των δύο Υπουργείων για καλύτερα αποτελέσματα, όπως ίσως κάποιος μπορεί να ισχυριστεί, εφαρμόζεται χρόνια τώρα με την ανάθεση από το Υπ.Α.Α.Τ. της υλοποίησης όλων των δράσεων κτηνιατρικού αντικειμένου στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειών. Όσον αφορά δε τα ζώα συντροφιάς, οι δράσεις του προγράμματος υλοποιούνται με συνεχή και αδιάλειπτη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων της χώρας και τις φιλοζωικές οργανώσεις.

Είναι καθ' ομολογία κοινά αποδεκτό ότι το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα, όσα κενά και αν έχει και όσες βελτιώσεις και αν χρειάζεται, είναι πρωτοποριακό και σύμφωνο με τις οδηγίες του ΟΙΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων), τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την υγεία και την προστασία των ζώων συντροφιάς και την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία.

Οι επίσημες Κτηνιατρικές Αρχές άλλωστε (εν προκειμένω οι Κ.Υ. του Υπ.Α.Α.Τ. σε συνεργασία με τις Κ.Υ. των Περιφερειών) έχουν ρητά οριστεί από τον Κώδικα με τα βασικά διεθνή πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού για τη Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) για τον Έλεγχο του Πληθυσμού των Αδέσποτων Ζώων - ΟΙΕ (The Terrestrial Animal Health Code, CHAPTER 7.7. STRAY DOG POPULATION CONTROL) ως οι αρμόδιες αρχές υπεύθυνες «... για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, σε συντονισμό με άλλες αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες και φορείς. Ο έλεγχος των ενδημικών ζωονοσογόνων ασθενειών όπως η λύσσα και οι παρασιτικές λοιμώξεις (π.χ. Echinococcus spp.) απαιτούν τεχνικές συμβουλές από την Κτηνιατρική Αρχή, καθώς η υγεία των ζώων και ορισμένες πτυχές της δημόσιας υγείας εμπίπτουν στην αρμοδιότητα αυτής της Αρχής».

Όλα τα παραπάνω έχουν ήδη ενσωματωθεί στον Ν. 4039/2012 που προβλέπει την κατά περίπτωση αρμοδιότητα στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς των Κτηνιατρικών Αρχών, των Δήμων της χώρας και των Φιλοζωικών Οργανώσεων.

Διερωτόμαστε εύλογα ως προς τη στόχευση αυτής της πρωτοβουλίας για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων των ζώων συντροφιάς. Δυστυχώς, κατά την άποψή μας, η προώθηση μιας τέτοιας απόφασης θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα, χωρίς να επιλύσει κανένα από τα ήδη υπάρχοντα. Το μεγαλύτερο δε μειονέκτημά της θα είναι η ελαχιστοποίηση ή και ο μηδενισμός της αποτελεσματικότητας των απαιτούμενων ελέγχων, κάτι που σίγουρα δεν θα βοηθήσει ούτε την προστασία της υγείας, ούτε την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Έχοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω, εμείς, ως Γεωτεχνικοί και ιδιαίτερα ως κτηνίατροι, θέλουμε να κάνουμε ξεκάθαρο πως δεν μονοπωλούμε αλλά και δεν χαρίζουμε την φιλοζωία σε κανένα.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

η μέχρι σήμερα πρακτική που ακολουθείτε σε όλους τους τομείς, δείχνει ότι σέβεστε τη γνώμη των ειδικών επιστημόνων και στηρίζετε τις πολιτικές σας αποφάσεις στην επιστημονική γνώση και εμπειρία. Με αυτή την αφορμή το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ως ο επιστημονικός φορέας των Γεωτεχνικών στηρίζει και συντάσσεται με τις προσπάθειες των αρμοδίων Κτηνιατρικών Αρχών του Υπ.Α.Α.Τ., του συνδικαλιστικού οργάνου των κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Κ.Δ.Υ.) και όλων των πραγματικά φιλοζωικών οργανώσεων που έχουν την άποψη πως η διαχείριση και προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι αντικείμενο των αρμοδίων επιστημόνων και η προσέγγιση του προβλήματος θα πρέπει να είναι στη βάση αυτής της οπτικής. Ως εκ τούτου και η αρμοδιότητα αυτή ήταν, είναι και θα πρέπει να παραμείνει στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παράλληλα καταθέτουμε την άποψη μας πως η κυβέρνηση θα πρέπει να στοχεύσει στην επίλυση των παρακάτω ζητημάτων για να μπορέσει να δώσει λύση στο πρόβλημα που όλη η κοινωνία βιώνει:

Ενίσχυση των Δήμων με μεγαλύτερες πιστώσεις, ικανές να καλύπτουν τη δημιουργία νέων καταφυγίων αλλά και τα λειτουργικά τους έξοδα με επάρκεια (περισυλλογή, διατροφή των ζώων, στειρώσεις, εμβολιασμοί, συνεργεία κλπ.).

Λειτουργία καταφυγίων με προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων και βοηθητικού προσωπικού.

Στελέχωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ. και των Περιφερειών για να μπορούν να ανταποκρίνονται στα υψηλά και πολλαπλά τους καθήκοντα.

Άμεση έναρξη διαδικασιών και επεξεργασία προτάσεων για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και των υποδομών.

Διαμόρφωση των ποινών για παραβατική συμπεριφορά προς τα αδέσποτα, σε συνδυασμό με την αρχή της αναλογικότητας και το κοινό περί του δικαίου αίσθημα.

• Ενίσχυση της αντίληψης της υιοθεσίας αδέσποτων ζώων στο εσωτερικό της χώρας και όχι της αποστολή τους στο εξωτερικό.

Εμείς, ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, θα στηρίξουμε κάθε πολιτική που θα κινείται σε αυτή την κατεύθυνση και θα επισημαίνουμε, σε όλους τους τόνους, ότι η υγεία και ευζωία των ζώων συντροφιάς, όπως και όλων των ζώων, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί χωρίς τους κατά αντικείμενο αρμόδιους επιστήμονες, τους κτηνιάτρους και χωρίς τις καθ' ύλη αρμόδιες υπηρεσίες, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Με εκτίμηση,

Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020, 14:36