ΕΕ: Κρατάει χρόνια η «κολόνια» της καθιέρωσης ίσης αμοιβής, μεταξύ ανδρών και γυναικών, στην εργασία!

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023, 11:26
ΕΕ: Κρατάει χρόνια η «κολόνια» της καθιέρωσης ίσης αμοιβής, μεταξύ ανδρών και γυναικών, στην εργασία!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης 

Ύστερα από δύο χρόνια παλινδρομήσεων και διαπραγματεύσεων, μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η καθιέρωση ίσης αμοιβής για ίση εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών και τώρα αναμένεται να υποβληθεί το τελικό κείμενο στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για ψηφοφορία!

Αυτά αναφέρει Ενημερωτικό Έγγραφο του Ευρωκοινοβουλίου, που διανεμήθηκε χθες προς επιλεγμένους παραλήπτες, στο οποίο συμπεραίνεται ότι η εφαρμογή και η επιβολή αυτής της αρχής παραμένει πρόκληση.

Ανατρέχοντας στο «ιστορικό» το Έγγραφο αναφέρει ότι:

Η ίση αμοιβή για ίση εργασία είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Ωστόσο, η εφαρμογή και η επιβολή αυτής της αρχής παραμένει πρόκληση.

Λόγω της έλλειψης διαφάνειας στις αμοιβές, οι διακρίσεις στις αμοιβές συχνά δεν εντοπίζονται και τα θύματα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην υποβολή αξιώσεων αποζημίωσης.

Στις 4 Μαρτίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νομοθετική πρόταση για δεσμευτικά μέτρα διαφάνειας στις αμοιβές.

Η προτεινόμενη οδηγία για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή της εργασίας ίσης αξίας μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω της διαφάνειας των αμοιβών και των μηχανισμών επιβολής, επικεντρώνεται σε μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας των αμοιβών και την καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα μισθολογικών διακρίσεων

Το Συμβούλιο συμφώνησε σχετικά με την πρόταση στις 6 Δεκεμβρίου 2021. Στις 17 Μαρτίου 2022, η μεικτή επιτροπή του Κοινοβουλίου ενέκρινε την έκθεσή της και ψήφισε υπέρ της έναρξης διοργανικών διαπραγματεύσεων.

Στις 5 Απριλίου 2022, το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της επιβεβαίωσης της διαπραγματευτικής εντολής της μεικτής επιτροπής σχετικά με την πρόταση με σκοπό την έναρξη άτυπων τριμερών διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο.

Οι διοργανικές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στις 30 Ιουνίου 2022. Στις 15 Δεκεμβρίου 2022, μετά από πέντε τριμερείς συνεδριάσεις, επιτεύχθηκε συμφωνία για την πρόταση.

Στις 25 Ιανουαρίου 2023, η μεικτή επιτροπή ενέκρινε το συμφωνηθέν κείμενο, το οποίο πρέπει τώρα να υποβληθεί στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου για ψηφοφορία.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023, 12:29