Πότε η χειρουργική τεχνική διάσωσης των νεύρων είναι μια καλή επιλογή για ασθενείς με καρκίνο του προστάτη;

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019, 15:12
Πότε η χειρουργική τεχνική διάσωσης των νεύρων είναι μια καλή επιλογή για ασθενείς με καρκίνο του προστάτη;

Τα νεύρα που περιβάλλουν τον προστάτη είναι απαραίτητα για την καλή σεξουαλική λειτουργία και τη λειτουργία του ουροποιητικού. Αυτά μπορούν όμως να καταστραφούν κατά τη διάρκεια ενός χειρουργείου για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη. Στα χειρουργεία διαχωρισμού των νεύρων επιχειρείται η διάσωση όσων περισσοτέρων νεύρων είναι εφικτό. Τα νεύρα μπορούν να διασωθούν μόνο στη μία (μονόπλευρος διαχωρισμός) ή και στις δύο πλευρές του αδένα (αμφίπλευρος διαχωρισμός).

Ωστόσο, ενώ αυτή η χειρουργική τεχνική του διαχωρισμού των νεύρων έχει τα πλεονεκτήματά της, συχνά δεν είναι αποτελεσματική στις περιπτώσεις που τα καρκινικά κύτταρα είναι παρόντα στην άκρη του ιστού που αφαιρείται. Έχοντας αυτήν την πληροφορία υπ' όψιν, μια ομάδα ερευνητών εξέτασε την αποτελεσματικότητα διαφορετικών βαθμών διαχωρισμού των νεύρων σε 991 άνδρες με μη μεταστατικό καρκίνο του προστάτη.

Οι 75 άνδρες δεν υποβλήθηκαν σε διαχωρισμό νεύρων, 11 υποβλήθηκαν σε μονόπλευρο διαχωρισμό και οι υπόλοιποι σε αμφίπλευρο. Η σεξουαλική λειτουργία και η λειτουργία του ουροποιητικού αξιολογήθηκαν πριν από το χειρουργείο, καθώς και στους 6, στους 12 και στους 36 μήνες μετά, με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου ερωτηματολογίου με 26 ερωτήσεις. Παράλληλα, συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια για τα δημογραφικά στοιχεία, τις συνυπάρχουσες νοσηρότητες, το άγχος και την κατάθλιψη.

Στους 36 μήνες οι ερευνητές βρήκαν ότι οι άνδρες που υποβλήθηκαν σε αμφίπλευρο διαχωρισμό είχαν καλύτερη σεξουαλική λειτουργία και καλύτερη λειτουργία του ουροποιητικού. Τα αποτελέσματα, όμως, ήταν καλύτερα σε αυτούς που είχαν ήδη καλή σεξουαλική λειτουργία πριν από το χειρουργείο.

Σημειώνεται επίσης ότι οι συγγραφείς δεν ανέφεραν ασθενείς που είχαν καρκινικές βλάβες στην άκρη του αφαιρούμενου ιστού. Τονίζουν, ωστόσο, ότι σύμφωνα με τα ευρήματά τους οι άνδρες που δεν έχουν καλή σεξουαλική λειτουργία πριν από την επέμβαση είναι καλό να σκεφτούν την επιλογή του χειρουργείου χωρίς διαχωρισμό των νεύρων. Με αυτόν τον τρόπο έχουν καλύτερη πιθανότητα να αντιμετωπιστεί με επιτυχία ο καρκίνος, ενώ έτσι κι αλλιώς ο διαχωρισμός των νεύρων δεν θα βελτίωνε σημαντικά τη σεξουαλική τους λειτουργία.

Επεσήμαναν, τέλος, ότι το 44% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργείο διαχωρισμού των νεύρων είχε καρκίνο χαμηλού κινδύνου κι ενδεχομένως η καλύτερη επιλογή για αυτούς να ήταν η συστηματική παρακολούθηση και όχι το χειρουργείο.

Σε κάθε περίπτωση, τα παρόντα εύρημα θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν κατά την επιλογή της θεραπείας του καρκίνου του προστάτη.

Πηγή: andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019, 15:34