Καρκίνος του πνεύμονα: Μεγάλοι χρόνοι αναμονής και μικρή πληροφόρηση των ασθενών για τις θεραπείες

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022, 10:04
Καρκίνος του πνεύμονα: Μεγάλοι χρόνοι αναμονής και μικρή πληροφόρηση των ασθενών για τις θεραπείες

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τον Καρκίνο του Πνεύμονα (LuCE) εξέδωσε την 7η έκδοση της Έκθεσης LuCE Report. Πρόκειται για μια ετήσια πρωτοβουλία, της οποίας ηγούνται οργανώσεις ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, σε ολόκληρη την Ευρώπη, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα που πλήττονται από αυτήν τη νόσο.

Η έκθεση με τίτλο «Προκλήσεις και προτιμήσεις στην πορεία φροντίδας ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα στην Ευρώπη» διερεύνησε τις εμπειρίες και τις συστάσεις των ατόμων που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του πνεύμονα,από την εμφάνιση της νόσου έως τη διάγνωση, τη θεραπευτική αγωγή και την μετέπειτα παρακολούθηση.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω μιας αυτοσυμπληρούμενης διαδικτυακής έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 991 άτομα που διαγνώστηκαν με καρκίνο του πνεύμονα στην Περιφέρεια Ευρώπης του Π.Ο.Υ.- Αναφέρθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις από τα πρώτα σημάδια του καρκίνου του πνεύμονα μέχρι τη διάγνωση της ασθένειας. Το 84% των συμμετεχόντων θέτουν ως πρώτη προτεραιότητα την παροχή υπηρεσιών ταχείας παρακολούθησης για τη βελτίωση της εμπειρίας της πορείας διάγνωσης.-

Η εφαρμογή προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του πνεύμονα χαρακτηρίστηκε ως το πιο χρήσιμο μέτρο για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου (64%). Μόνο το 53% των συμμετεχόντων επιβεβαίωσαν ότι είχαν λάβει και κατανοήσει όλη την πληροφόρηση που χρειάζονταν πριν συναινέσουν στη θεραπεία τους. Η πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές (79%), τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής (74%) και τις πιθανές παρενέργειες και κινδύνους (70%) αναφέρθηκαν ως τα πιο σημαντικά ζητήματα στη λήψη αποφάσεων θεραπευτικής αγωγής. Οι συμμετέχοντες πρότειναν επίσης τη χρήση απλών λέξεων (56%) και ανέδειξαν την αξία της συνομιλίας με έναν ειδικό (51%) για την καλύτερη κατανόηση των ιατρικών πληροφοριών.

Η Anne-Marie Baird, Πρόεδρος του LuCE, σχολίασε: «Ο στόχος αυτής της έκθεσης ήταν να εντοπίσει εμπόδια και τομείς βελτίωσης για την ενίσχυση της πορείας φροντίδας του καρκίνου του πνεύμονα. Παρά τις όποιες διαφορές στη δομή και την παροχή φροντίδας σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα ευρήματα αυτής της έκθεσης τονίζουν την ανάγκη για προσωποκεντρικά μοντέλα που αναπτύσσουν και βελτιώνουν τις συνεργασίες μεταξύ των ατόμων και των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. Υπογραμμίζει επίσης τη συνεχή ανάγκη για βελτίωση τόσο στην πρόσβαση όσο και στην παροχή φροντίδας στα άτομα που πάσχουν από καρκίνο του πνεύμονα».

Η FairLife L.C.C., ως ενεργό μέλος του LuCE, ανέλαβε και φέτος να κοινοποιήσει στην Ελλάδα την 7η έρευνα του Ευρωπαϊκού φορέα. Με την παρούσα έκθεση, ο LuCE γίνεται για άλλη μια φορά ένας γνήσιος δίαυλος επικοινωνίας που καταγράφει και δημοσιοποιεί την άποψη όσων έχει αγγίξει ο καρκίνος του πνεύμονα, σε όλη την πορεία της νόσου.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022, 10:04