Συζήτηση στο ΣΤΕ για το αν οι επαναπροωθήσεις προσφύγων στην Τουρκία είναι νόμιμες ή όχι

Συζήτηση στο ΣΤΕ για το αν οι επαναπροωθήσεις προσφύγων στην Τουρκία είναι νόμιμες ή όχι
Με βασικό ισχυρισμό ότι η Τουρκία αποτελεί ασφαλή χώρα, αφού φιλοξενεί 2,7 εκατομμύρια Σύρους σε καταυλισμούς οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση και εργασία προσήλθαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι νομικοί εκπρόσωποι του Δημοσίου και απάντησαν, στις αιτιάσεις για τις επιτροπές προσφυγών που αποφασίζουν για τις επαναπροωθήσεις των μεταναστών στη γειτονική χώρα.

Στο Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, συζητήθηκαν οι προσφυγές του Ελληνικού Συμβουλίου για τους πρόσφυγες, της Ομάδας Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών και ενός Σύρου που έχει διαταχθεί η επαναπροώθησή του στην Τουρκία. Οι προσφεύγοντες ζητούν να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες συγκροτήθηκαν νέες ανεξάρτητες επιτροπές προσφυγών, ορίστηκε ο κανονισμός λειτουργίας τους και ορίστηκαν τα πρόσωπα που τις συγκροτούν.

Το Δημόσιο, από την πλευρά του, υποστήριξε πως οι υπουργικές αποφάσεις και ο σχετικός νόμος αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη προστασία των αιτούντων άσυλο και κατά συνέπεια οι οργανώσεις -Σωματεία δεν έχουν έννομο συμφέρον για να προσφύγουν στο ΣτΕ. Οι δικηγόροι του Δημοσίου ζήτησαν μάλιστα να υποβληθεί προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν αποφανθεί οριστικά το ΣτΕ.

Από την πλευρά του ο Σύρος υποστήριξε ότι είναι εσφαλμένη η αιτιολογία της απόφασης με την οποία αποφασίστηκε η επαναπροώθησή του στην Τουρκία αμφισβητώντας ότι πρόκειται για χώρα που παρέχει ασφάλεια. Επίσης, υποστήριξε ότι οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς δέχθηκαν ανεπιφύλακτα τις διαβεβαιώσεις που αναγραφόντουσαν στα διπλωματικά έγγραφα ότι είναι ασφαλής χώρα η Τουρκία.

Το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016, 20:04