Σε ποιες περιπτώσεις οι ασφαλιστικές εταιρίες είναι υποχρεωμένες να κάνουν αντικατάσταση αυτοκινήτου

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023, 15:30
Σε ποιες περιπτώσεις οι ασφαλιστικές εταιρίες είναι υποχρεωμένες να κάνουν αντικατάσταση αυτοκινήτου

Η κάλυψη αντικατάστασης αυτοκινήτου, είναι προαιρετική κάλυψη που παρέχεται σε κάποια ασφαλιστικά πακέτα και συνήθως περιλαμβάνεται στη μικτή ασφάλεια ή στην ασφάλεια πυρός/κλοπής. Η συγκεκριμένη κάλυψη, είναι πολύ σημαντική στις περιπτώσεις που ο ασφαλιζόμενος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του μετά από ζημιά και χρειάζεται όχημα για μερικές μέρες, έως ότου παραλάβει πάλι το αυτοκίνητό του από το συνεργείο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, παρέχουν στον ασφαλιζόμενο όχημα αντικατάστασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα συνήθως 20 ημέρες έως 30 ημέρες και εφόσον εκείνος προχωρήσει σε αναγγελία της ζημιάς.

Περιπτώσεις που παρέχεται όχημα αντικατάστασης από την ασφαλιστική
Κάθε ασφαλιστική διαθέτει συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις στην κάλυψη αντικατάστασης αυτοκινήτου. Κάποιες ασφαλιστικές, παρέχουν όχημα αντικατάστασης και ως ειδικό προνόμιο, ανεξαρτήτως συμβολαίου. Οπότε, αυτό που πρέπει να λάβετε υπόψη σας, είναι τους όρους του συμβολαίου σας. Πρέπει να γνωρίζετε ακριβώς τις καλύψεις που συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο σας. Παρακάτω, συγκεντρώσαμε τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις που οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν οχήματα αντικατάστασης στους ασφαλιζόμενους.

 

 

1.    Περίπτωση ολικής/μερικής κλοπής: Είτε βρεθείτε αντιμέτωπος με ολική κλοπή του αυτοκινήτου είτε με μερική, εφόσον γίνει αναγγελία στην ασφαλιστική εταιρεία, παρέχεται όχημα αντικατάστασης. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο όχημα, κάποιες ασφαλιστικές παρέχουν τα έξοδα ενοικίασης άλλου οχήματος από συνεργαζόμενη εταιρεία.
2.    Περίπτωση τροχαίου: Τις περισσότερες φορές τα τροχαία ατυχήματα αφήνουν υλικές ζημιές στα αυτοκίνητα και η μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο είναι μονόδρομος. Αν το όχημα παραμείνει στο συνεργείο για διάστημα μεγαλύτερο των τριών έως πέντε ημερών και η ασφαλιστική σας καλύπτει αυτή την περίπτωση και θα σας παρέχει όχημα αντικατάστασης, με την παρέλευση των πρώτων 3 έως 5 ημερών.
3.    Περίπτωση πυρκαγιάς: Αν προκληθεί στο αυτοκίνητο πυρκαγιά από έκρηξη ή χτύπημα κεραυνού ή από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, αφού δηλώσετε στην ασφαλιστική εταιρία το συμβάν και καταγραφούν οι ζημιές, τότε θα σας παρέχει όχημα αντικατάστασης, εφόσον καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4.    Περίπτωση ζημιάς από φυσικά φαινόμενα: Τα τελευταία χρόνια, οι ζημιές που προκαλούνται σε οχήματα από φυσικά φαινόμενα (πλημμύρες, πτώσεις δέντρων από δυνατό άνεμο κλπ.) ολοένα και αυξάνονται. Αν το αυτοκίνητό σας , βρεθεί στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή και υποστεί ζημιές, η ασφαλιστική, μπορεί να σας παρέχει αυτοκίνητο αντικατάστασης, μέχρι την επισκευή του.

Προϋποθέσεις ενεργοποίησης της κάλυψης
Η ενεργοποίηση της κάλυψης αντικατάστασης αυτοκινήτου, προϋποθέτει ότι ο ασφαλιζόμενος θα πληροί τις προδιαγραφές που ακολουθούν. Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω, είναι ενδεικτικές και διαφέρουν ανά ασφαλιστική εταιρεία.

1.Να έχει γίνει αναγγελία της ζημιάς στην ασφαλιστική.
2. Η ζημιά που έχει προκύψει να είναι αποτέλεσμα των περιπτώσεων που προαναφέρθηκαν και καλύπτονται από την ασφαλιστική.
3. Να έχει συμπληρωθεί η αίτηση αποζημίωσης.
4. Ο ασφαλιζόμενος οδηγός να είναι από 23 χρονών και πάνω.
5. Να έχει συμπληρώσει ο ασφαλιζόμενος οδηγός έναν χρόνο από την ημέρα απόκτησης του διπλώματος οδήγησης.
6. Σε περίπτωση ενοικίασης ή αντικατάστασης του αυτοκινήτου, ο ασφαλιζόμενος να επιλέξει αυτοκίνητο από συνεργαζόμενη εταιρεία με την ασφαλιστική.

Τι δεν καλύπτει η ασφαλιστική εταιρεία όταν εγκρίνει την αντικατάσταση αυτοκινήτου;
* Τα έξοδα καυσίμων για τις ημέρες που χρησιμοποιείτε το όχημα αντικατάστασης.
* Τα έξοδα για τις επιπλέον ημέρες χρήσης του αυτοκινήτου αντικατάστασης, όταν αυτό προβλέπεται.
Πώς μπορείτε να δείτε τις καλύψεις της νέας σου ασφάλειας;

Σε περίπτωση που βρίσκεστε στη διαδικασία επιλογής μιας νέας ασφάλειας αυτοκινήτου, στο COSMOTE Insurance, προσθέτοντας τα στοιχεία του οχήματός σας και συμπληρώνοντας κάποια προσωπικά στοιχεία, μπορείτε να δείτε τα ασφαλιστικά πακέτα που εξυπηρετούν τις ανάγκες σας και κάνοντας κλικ στο βελάκι που βρίσκεται κάτω αριστερά σε κάθε πακέτο, να διαβάσετε τις καλύψεις που προσφέρει καθώς και επίσης επιπλέον πληροφορίες.


 

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023, 15:43