Αυτή είναι η μεθοδολογία των stress tests των τραπεζών για την κλιματική αλλαγή

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021, 16:56
Αυτή είναι η μεθοδολογία των stress tests των τραπεζών για την κλιματική αλλαγή

Τρεις ενότητες περιλαμβάνει η διαδικασία των stress tests των τραπεζών για την κλιματική αλλαγή το 2022, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, τα stress tests θα βοηθήσουν στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των στοιχείων «και θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε καλύτερα» τα πλαίσια των ασκήσεων που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για να εκτιμήσουν τον κλιματικό κίνδυνο.

Σε επιστολή της προς τις τράπεζες, η ΕΚΤ αναφέρει ότι «θεωρεί τα stress tests ως μια άσκηση εκμάθησης τόσο για τις τράπεζες όσο και για τους επόπτες» και πως στόχος τους είναι ο εντοπισμός αδυναμιών, των καλύτερων πρακτικών τού κλάδου και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες.

Τα αποτελέσματα των stress tests θα ενσωματωθούν στην Εποπτική Διαδικασία Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Δεν προβλέπεται άμεση επίπτωση στα κεφάλαια των τραπεζών μέσω του Πυλώνα 2, αλλά έμμεση, μέσω των απαιτήσεων του Πυλώνα 2, στο πλαίσιο του SREP.

Οι τρεις ενότητες των stress tests είναι οι εξής:

Πρώτον, θα υπάρχει ένα βασικό ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση πώς οι τράπεζες χρησιμοποιούν τα κλιματικά stress tests ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου.

Δεύτερον, μία συγκριτική ανάλυση, η οποία θα συγκρίνει τις τράπεζες με βάση ένα κοινό σύνολο δεικτών κλιματικού κινδύνου.

Στους δείκτες περιλαμβάνονται η έκταση που τα έσοδα των τραπεζών βασίζονται σε κλάδους έντασης άνθρακα και ο όγκος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που χρηματοδοτούν. Η ενότητα αυτή θα είναι μια ενδεικτική προσέγγιση για τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων των τραπεζών και το πόσο εκτεθειμένες είναι οι τράπεζες σε επιχειρήσεις εντάσεως εκπομπών αερίων.

Τρίτον, ένα stress test που θα αφορά στη μετάβαση και τους κινδύνους φυσικών καταστροφών. Η άσκηση θα εκτιμά πώς ακραία καιρικά γεγονότα θα επηρέαζαν τις τράπεζες το επόμενο έτος, πόσο ευάλωτες είναι οι τράπεζες σε απότομες αυξήσεις των τιμών εκπομπών άνθρακα τα επόμενα τρία χρόνια και πώς τα πιστωτικά ιδρύματα θα αντιδρούσαν στα σενάρια μετάβασης για τα επόμενα τριάντα χρόνια.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021, 17:00