Ειδήσεις για βιοεπιστήμες

Σημαντική μείωση των συγχωνεύσεων και εξαγορών στον κλάδο των βιοεπιστημών το 2020

Σε 159 δισ. δολ. ανήλθε το 2020 η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε) στον κλάδο των βιοεπιστημών από 306 δισ. δολ. το 2019, πέφτοντας σε ένα...

18/03/2021 12:12