Η Εικονική Πραγματικότητα στην υπηρεσία της εκπαίδευσης Διεθνών Μηχανικών Συγκολλήσεων και Συγκολλητών

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018, 17:57
Η Εικονική Πραγματικότητα στην υπηρεσία της εκπαίδευσης Διεθνών Μηχανικών Συγκολλήσεων και Συγκολλητών
Η εκπαίδευση μέσω εικονικής πραγματικότητας έχει εισαχθεί τα τελευταία χρόνια σε μια σειρά επαγγέλματα και επιστημονικές δραστηριότητες, όπως οι Πιλότοι Αεροπλάνων, οι οδηγοί αυτοκινήτων, οι οδηγοί της Formula 1, τα πληρώματα διαστημικών αποστολών, οι επαγγελματίες οπλίτες, οι ιατροί χειρουργικών ειδικοτήτων, και μεταξύ άλλων οι Συγκολλητές και γενικότερα οι εμπλεκόμενοι με την τέχνη της συγκόλλησης.

Τα δεδομένα που προκύπτουν από την λεγόμενη virtual εκπαίδευση, ειδικά στον τομέα των συγκολλήσεων, είναι συγκλονιστικά.

- Ο χρόνος εκμάθησης για έναν Νέο συγκολλητή, είναι 56% μικρότερος από την συμβατική εκπαίδευση.
- Το κόστος εκπαίδευσης μειώνεται κατά 68% σε σχέση με την πραγματική εκπαίδευση.
- Τα ατυχήματα μειώνονται σε ποσοστό 86%, όταν ο εκπαιδευόμενος περάσει σε καθεστώς εκπαίδευσης πραγματικών συνθηκών.

Ειδικότερα για την εκπαίδευση επαγγελματιών και ειδικότερα μηχανικών που σκοπεύουν να ασχοληθούν με το αντικείμενο των συγκολλήσεων, η τεχνολογία παρέχει σήμερα σημαντικές λύσεις εκπαίδευσης και βελτίωσης των δεξιοτήτων.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων [ www.wgi.gr ], μόλις έφερε στην Ελλάδα μια νέα τεχνολογία ψηφιακού προσομοιωτή για εκπαίδευση και αξιολόγηση συγκολλητών, με στόχο την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού στην Χώρα, και την μείωση των ατυχημάτων κατά την διάρκεια της πραγματικής εκπαίδευσης αλλά και στην εργασία.Σε πραγματικές συνθήκες, το σύστημα εκμάθησης λειτουργεί ως εξής: Τα 2 εργαστήρια, το μεν Ψηφιακό και το Πραγματικό, βρίσκονται ιδεατά – και πρακτικά - στον ίδιο χώρο, διαχωρισμένα κατά τις φυσικές δυνατότητες του εκάστοτε Φορέα Εκπαίδευσης. Να σημειωθεί ότι ο εχθρός των ψηφιακών προσομοιωτών είναι η «σκόνη» και η «κάπνα» που παράγεται κατά την διάρκεια μιας πραγματικής συγκόλλησης. Συνεπώς τα 2 εργαστήρια επικοινωνούν μεταξύ τους μεν, είναι όμως φυσικά διαχωρισμένα δε, αφού αμέσως μετά την εκπαίδευση στον προσομοιωτή, θα πρέπει να περάσει ο εκπαιδευόμενος στον πραγματικό εργαστηριακό χώρο να εκτελέσει την ίδια ακριβώς άσκηση, ούτως ώστε να εκμεταλλευτούμε στην πράξη όλες τις δυνατότητες διεύρυνσης των δεξιοτήτων μέσω της εικονικής πραγματικότητας.Η εκπαίδευση σε δραστηριότητες συγκολλήσεων μέσω των Προσομοιωτών Εικονικής Πραγματικότητας είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο για Συγκολλητές που είναι οι κατ’ εξοχήν επαγγελματίες του είδους, αλλά επίσης και για Τεχνικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, όπως οι Διεθνείς Μηχανικοί Συγκολλήσεων.
Συγκεκριμένα οι Διεθνείς Μηχανικοί Συγκολλήσεων, οι οποίοι πρακτικά μεν ουδέποτε θα κληθούν να εκτελέσουν εργασίες συγκόλλησης, έρχονται όμως σε καθημερινή επαφή με συγκολλητές, τους οποίους θα πρέπει να επιβλέψουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συγκόλλησης. Η γνώση των τεχνικών συγκόλλησης εκ μέρους των Διπλωματούχων Μηχανικών είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντική για την «αναγνώρισή» τους από το τεχνικό προσωπικό στο περιβάλλον εργασίας.

Η εκπαίδευση μέσω προσομοιωτή δίνει την δυνατότητα της άριστης κατανόησης όλων των μεθόδων, όλων των υλικών αλλά και όλων των θέσεων συγκόλλησης από τους Διεθνείς Μηχανικούς Συγκολλήσεων, προσδίδοντας μια τεχνική γνώση που θα ήθελαν χρόνια εργοταξιακής εμπειρίας να αποκτήσουν.Στην εκπαίδευση συγκολλητών μέσω εικονικής πραγματικότητας, την λεγόμενη Virtual Reality Welders Training, το πιο σημαντικό είναι το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Το λεγόμενο και Syllabus. Το περιεχόμενο του Virtual Welders Training, πρέπει να είναι ταυτόσημο με το περιεχόμενο των Διεθνών Προγραμμάτων εκπαίδευσης συγκολλητών IIW/EWF, τα οποία είναι ιδιοκτησία των Εθνικών Οργανισμών Συγκολλήσεων, συνεπώς θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμμόρφωση κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας με το Syllabus των Διεθνών Οργανισμών, για να καταλήγουμε μετά από τις προβλεπόμενες εξετάσεις, στα Διεθνή Διπλώματα EWF/IIW, τα μόνα αναγνωρίσιμα Διεθνώς.

Ο βασικός στόχος του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων είναι να προάγει την επιστήμη και την τεχνολογία, να υποστηρίζει τον Έλληνα Μηχανικό και την οικογένειά του, τον άνεργο νέο που θέλει να αποκτήσει δεξιότητες και Διεθνείς αναγνωρίσεις. Έμμεσος στόχος είναι επίσης να υπηρετήσουμε την τέχνη και τον πολιτισμό, και να εμφυσήσουμε στους μαθητές μας την αγάπη για το «ωραίο», το κοινωνικά χρήσιμο, την ευγενή άμυλα, την συνέπεια λόγων και έργων.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων είναι ο μοναδικός εκπαιδευτικός Οργανισμός στην Χώρα μας που απονέμει Διεθνή πτυχία, ισοδύναμα με εκείνα των άλλων «ιστορικών» Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Συγκόλλησης, ορισμένα εκ των οποίων έχουν περισσότερα από 120 χρόνια δραστηριότητας στις Χώρες τους.

Σήμερα το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων, προσφέρει εξεζητημένα προγράμματα εκπαίδευσης για μηχανικούς και τεχνικούς διαφόρων ειδικοτήτων:

- Δίπλωμα Διεθνών Μηχανικών Συγκόλλησης / International Welding Engineer Diplomas [IWE], με εκπαίδευση στην Τάξη [Classroom], συνολικής διάρκειας 440 ωρών, με 4 γραπτές εξετάσεις και μια τελική προφορική εξέταση. Το International Welding Technologist / Specialist είναι επίσης τίτλοι που προορίζονται για απόφοιτους Τεχνικών σχολών είτε Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, κλπ.
https://www.wgi.gr/joomla-articles/a-0-international-welding-engineer-class-room-course

- Δίπλωμα Διεθνών Μηχανικών Συγκόλλησης / International Welding Engineer Diplomas, με εξ αποστάσεως εκπαίδευση [ Distance Learning], και μόνο παρακολούθηση 100 ωρών σε τάξη.
https://www.wgi.gr/joomla-articles/a-1-international-welding-engineer-distance-learning

- NACE Level 1 & Level 2. Coating Inspectors. Κατευθείαν από τον Αμερικανικό Οργανισμό Διαβρώσεων, τα συγκεκριμένα Διπλώματα Επιθεωρητών είναι απολύτως απαραίτητα για τον έλεγχο μονώσεων, βαφών και κάθε είδους προστασίας των μεταλλικών κατασκευών από τις διαβρώσεις.
https://www.wgi.gr/nace/nace-coating-inspection-personnel-level-1
https://www.wgi.gr/nace/nace-coating-inspection-personnel-level-2

- API 653 ICP Above Ground Storage Tank Inspector. Σε συνεργασία με τον οίκο Wilkinson Coutts, το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων προσφέρει για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά, αλλά και την αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το μοναδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης Επιθεωρητών Δεξαμενών, σύμφωνα με το American Petroleum Institute [API], το οποίο οδηγεί σε Πιστοποιητικό αναγνώρισης Διεθνούς εμβέλειας.
https://www.wgi.gr/pages/api-653-tank-inspector

- AWS – Certified Welding Inspector [CWI], από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων, για πρώτη φορά στην Ελλάδα διοργανώνονται εξετάσεις για επιθεωρητές συγκολλήσεων Διεθνώς αναγνωρισμένους, και αποδεκτούς από τις κυριότερες προδιαγραφές έργων.
https://www.wgi.gr/joomla-articles/aws-certified-welding-inspector-cwi-2

- International Welding Inspection Personnel, από το IIW/EWF, 220 ωρών συνολικά, διαρθρωμένο σε 3 επίπεδα, Διεθνώς αναγνωρισμένοι επιθεωρητές συγκολλήσεων, αποτελούν την μεγαλύτερη διάκριση στην επιστήμη της επιθεώρησης.
https://www.wgi.gr/joomla-articles/international-welding-inspector-iwi-training-program

- Δίπλωμα Διεθνούς Συγκολλητή - International Welder. Με 92 ειδικότητες συγκολλητών, καλύπτουμε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και πιστοποίησης συγκολλητών.
https://www.wgi.gr/welders/c-1-international-welder

Σήμερα το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων αποτελεί τον μοναδικό θεσμικό σύμμαχο της Ελληνικής Βιομηχανίας Μεταλλικών κατασκευών στο Διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Το μέλλον των κατασκευών και ειδικότερα των μεταλλικών κατασκευών προδιαγράφεται ανθηρό υπό συγκεκριμένες πάντα προϋποθέσεις.

Απαιτείται σοβαρότητα τόσο από την Επιχειρηματική τάξη όσο και από την Πολιτική τάξη. Απαιτούνται συνταγματικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις, απαιτείται η άμεση σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή.

Και παρότι κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι η τεχνική εξειδίκευση του παραγωγικού δυναμικού δεν είναι το μέλλον της Χώρας μας, με βάση τα δεδομένα των προηγμένων Χωρών, επιβεβαιώνεται ότι χωρίς την τεχνική εξειδίκευση των δικών μας ανθρώπων, χωρίς δηλαδή ποιοτικό εργατικό δυναμικό σε όλους τους τομείς, μέλλον σε Εθνικό επίπεδο δεν θα υπάρξει για κανέναν, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που σήμερα τυχαίνει να κατέχουν εξουσία είτε πλούτο.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 55 42 609 # 210 36 30 050
Φαξ: 210 55 65 155 - Email: info@wgi.gr
www.wgi.gr

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018, 17:57