Απαντήσεις για το ΧΥΤΥ Γραμματικού από την Περιφέρεια Αττικής και τον ΕΔΣΝΑ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019, 16:10
Απαντήσεις για το ΧΥΤΥ Γραμματικού από την Περιφέρεια Αττικής και τον ΕΔΣΝΑ
Στις αιτιάσεις εκπροσώπων του Δήμου Μαραθώνα και κατοίκων της περιοχής που αντιτίθενται στην δοκιμαστική λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΥ) στο Γραμματικό, απαντούν κύκλοι της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ, λέγοντας: «Πρόκειται για μια σύγχρονη εγκατάσταση ταφής υπολειμμάτων, απόλυτα σύμφωνη με τον νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) που θέτει τέλος στους ΧΥΤΑ και τον οποίο εκπόνησε η σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, σε πλήρη εναρμόνιση με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων και τις περιβαλλοντικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας».

Επίσης τονίζουν ότι είναι αναγκαία η τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΥ προκειμένου να μην απενταχθεί το έργο από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, οπότε η χώρα δηλαδή οι πολίτες θα πληρώσουν 10 εκατ. ευρώ κοινοτικούς πόρους.

Το θέμα θα συζητηθεί εκτενώς -εκτός ημερήσιας διάταξης- στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μετά από αίτημα παρατάξεων της αντιπολίτευσης, το οποίο έκανε αποδεκτό η διοίκηση της Περιφέρειας.

Αναλυτικά οι απαντήσεις στις αιτιάσεις για τον ΧΥΤΥ Γραμματικού από κύκλους της Περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ έχουν ως εξής:

- Η απάντηση ότι «στο Γραμματικό δημιουργείται νέα Φυλή", είναι ότι στο Γραμματικό δημιουργείται ΧΥΤΥ με υπόλειμμα της επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών από το Δήμο Μαραθώνα και τους γειτονικούς δήμους και όχι ΧΥΤΑ με ακατέργαστο σκουπίδι από όλους τους δήμους της Αττικής, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος σχεδιασμός της προηγούμενης διοίκησης της Περιφέρειας. Πρόκειται για ένα βήμα στην υλοποίηση του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού, που δίνει έμφαση στην πρόληψη, μείωση του όγκου των απορριμμάτων, την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση, στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Εξάλλου ο νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός δεν επιτρέπει την κατασκευή νέου ΧΥΤΑ

- Η αλήθεια στη φήμη ότι στο Γραμματικό «θα θάβονται όλα τα σκουπίδια της Αττικής», είναι ότι η δυναμικότητα του ΧΥΤΥ Γραμματικού θα είναι 23.000 τόνοι υπολειμμάτων ετησίως -δηλαδή τόσο όσο δέχεται σε μια εβδομάδα ο ΧΥΤΑ Φυλής. Στο Γραμματικό εφαρμόζονται οι αρχές της εγγύτητας και της αποκέντρωσης: η λειτουργία του ΧΥΤΥ αφορά στα σκουπίδια του Δήμου Μαραθώνα και των όμορων δήμων.

- Στη φημολογία για «έλλειψη νομιμότητας της εγκατάστασης» τονίζεται πως έχουν γίνει 28 προσφυγές σε διοικητικές και δικαστικές αρχές σε Ελλάδα και Ευρώπη και έχουν απορριφθεί όλες. Με την τελευταία στις 3/9/2018 από κάτοικο της περιοχής ο οποίος ζητούσε ασφαλιστικά μέτρα για την «εναπόθεση απορριμμάτων στο ΧΥΤΥ λόγω βλάβης που θα προκαλούσαν στην υγεία του και στο περιβάλλον...» και την απορριπτική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου στις 10/10/2018.

- Αναφορικά με τις «προτάσεις» του δήμου Μαραθώνα για να μειώσει τα σκουπίδια του που πάει στη Φυλή, η απάντηση είναι ότι ο Δήμος Μαραθώνα στέλνει στον ΧΥΤΑ Φυλής: 22.506 τόνους ακατέργαστων σκουπιδιών (2015), 22.521 (2016), 22.062 (2017) ενώ δεν έχει προχωρήσει καμία από τις εγκαταστάσεις που αναφέρει στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του.

- Στις αιτιάσεις ότι «δεν έχουν τηρηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και η μεταφορά του υπολείμματος είναι παράνομη» σημειώνεται ότι έχουν καλυφθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη δοκιμαστική λειτουργία, όπως προβλέπεται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό του 2016.

- Επίσης, ψέμα χαρακτηρίζεται και το γεγονός ότι «η Περιφέρεια και ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Αττικής δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα της Επιτροπής Αναφορών της Ευρωβουλής», καθώς ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα της Επιτροπής Αναφορών της Ευρωβουλής για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Πλαίσιο στο οποίο η Περιφέρεια αναζήτησε και υλοποίησε τις βέλτιστες τεχνικές λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος προκειμένου να εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

- Ψέμα χαρακτηρίζεται και η φημολογία περί μη διαβούλευσης, καθώς ήταν ευρεία και διενεργήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας εκπόνησης και έγκρισης του ΠΕΣΔΑ τα έτη 2015-2016.

- Επίσης ανακρίβεια είναι ότι «υπάρχει περιβαλλοντικό ζήτημα από τη χωροθέτηση του έργου». Σύμφωνα με έκθεση αξιολόγησης, του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ): τα προβλήματα που εντοπίσθηκαν «δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν εμπόδιο στη λειτουργία του έργου και δεν υφίσταται κανείς κίνδυνος για τους πολίτες και το περιβάλλον». Έκθεση, που έχει υποβληθεί και στην Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ από την πρώτη ημέρα της ολοκλήρωσής της.

- Ως προς τον χαρακτηρισμό της περιοχής του έργου προστατευόμενη περιοχή Natura 2000, τονίζεται ότι: Αν γίνει δεκτή η αιτίαση περί γειτνίασης θα πρέπει να εξεταστούν ως προς τις επιπτώσεις τους και όλες οι λειτουργούσες χερσαίες δραστηριότητες στην Νότια Εύβοια και στην Ανατολική Αττική (όπως το διεθνές αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, οι μονάδες επεξεργασίας όλων των υγρών αποβλήτων της Ανατολικής Αττικής, όλες οι βιομηχανικές μονάδες, όλοι οι αυτοκινητόδρομοι κ.λπ.) και όλες οι χερσαίες δραστηριότητες στην περιοχή.

- Τέλος στη φημολογία ότι το έργο έχει απενταχθεί από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει απενταχθεί. Η Κομισιόν έχει ζητήσει δημοσιονομική διόρθωση (δηλαδή να πάρει πίσω τα χρήματα που είχε δώσει για το έργο) στην περίπτωση που το έργο δεν λειτουργήσει. Αν δεν υλοποιηθεί η δοκιμαστική λειτουργία, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί και τότε θα απενταχθεί το έργο, με κόστος 10 εκατ. ευρώ κοινοτικούς πόρους.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019, 16:10