Μειώνονται τα δικαιώματα των ενοικιαστών

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 8 Αυγούστου 2015, 10:20


Τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει μεγάλο κομμάτι από το φάσμα των οικονομικών σχέσεων στην Ελλάδα, οδηγώντας μεταξύ άλλων σε καθυστερήσεις πληρωμών.

Μέχρι σήμερα η καθυστερημένη καταβολή των οφειλόμενων ενοικίων δεν συνοδευόταν από την υποχρεωτική απόδοση του ακινήτου σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον ιδιοκτήτηΟι εκμισθώσεις ακινήτων και η καταβολή των κοινοχρήστων είναι δύο από τους τομείς όπου παρατηρείται ασυνέπεια τήρησης των συμφωνηθέντων. Μέχρι σήμερα η καθυστερημένη καταβολή των οφειλόμενων ενοικίων δεν συνοδευόταν από την υποχρεωτική απόδοση του ακινήτου σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον ιδιοκτήτη. Λίγη συζήτηση και αρκετή κατανόηση από την πλευρά του εκμισθωτή -σε συνδυασμό με την καταβολή των χρημάτων από τον ενοικιαστή- οδηγούσε σε αποκλιμάκωση της έντασης και τερματισμό του… κρυφτού στους διαδρόμους της πολυκατοικίας.

Ωστόσο, η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για υπόθεση καταγγελίας του συμβολαίου μίσθωσης ακινήτου στη Βόρεια Ελλάδα αλλάζει άρδην το σκηνικό που είχε διαμορφωθεί. Πλέον η καθυστερημένη καταβολή των οφειλόμενων ενοικίων ισοδυναμεί μεν με απόσβεση της οφειλής, συνοδεύεται δε από υποχρεωτική απόδοση του ακινήτου στον εκμισθωτή. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής επιθυμεί να παραμείνει στο σπίτι και μετά την καταβολή των οφειλομένων, πρέπει να προχωρήσει στην υπογραφή νέου μισθωτηρίου συμβολαίου.

Τι προβλέπει η απόφαση του Αρείου Πάγου

«Η οικονομική δυσχέρεια δεν αποτελεί εύλογη αιτία μη καταβολής ενός μισθώματος ούτε απαλλάσσει έναν ενοικιαστή από τις συνέπειες της υπερημερίας» αποφάνθηκε ο Άρειος Πάγος, εκδικάζοντας τη διαφορά μεταξύ Δήμου της Βόρειας Ελλάδας και ιδιώτη, που αφορούσε την τύχη ενός ενοικιαζόμενου ακινήτου. Το ακίνητο μισθωνόταν από τον ιδιώτη για τη χρήση του ως εστιατορίου.

«Η οικονομική δυσχέρεια δεν αποτελεί εύλογη αιτία μη καταβολής ενός μισθώματος ούτε απαλλάσσει έναν ενοικιαστή από τις συνέπειες της υπερημερίας» αποφάνθηκε ο Άρειος Πάγος, εκδικάζοντας τη διαφορά μεταξύ Δήμου της Βόρειας Ελλάδας και ιδιώτη ενοικιαστή εστιατορίουΟ εν λόγω ενοικιαστής το 2008 είχε καθυστερήσει να καταβάλει στον ΟΤΑ ιδιοκτήτη του ακινήτου μισθώματα 8 μηνών, δημιουργώντας συνολικά οφειλή 7.500 ευρώ. Κατά το τέλος του 2008 ο Δήμος κατήγγειλε τη σύμβαση και με αγωγή αξίωσε να του επιστραφεί το ακίνητο. Σύμφωνα με τον νόμο, η καταγγελία της σύμβασης επιτάσσει την αποπληρωμή της οφειλής εντός μηνός, αλλιώς η συμφωνία λύεται και το ακίνητο αποδίδεται στον ιδιοκτήτη. Ο ενοικιαστής δεν κατέβαλε τα ενοίκια εντός των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία 30 ημερών, αλλά σε δύο δόσεις από τον δεύτερο μέχρι τον έκτο μήνα.

Κατά την εκδίκαση της αγωγής του ιδιοκτήτη στο Εφετείο, ο ιδιώτης δήλωσε πως η καθυστέρηση αποπληρωμής της οφειλής του ήταν αποτέλεσμα των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετώπισε λόγω προβλημάτων υγείας συγγενικού του προσώπου. Υποστήριξε, επίσης, πως η εφαρμογή των προθεσμιών οδηγούσε σε παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας. Το Εφετείο δεν δικαίωσε τον ιδιώτη, αλλά έκρινε πως όφειλε να αποδώσει το ακίνητο στον ιδιοκτήτη του λόγω της καθυστέρησης της αποπληρωμής των ενοικίων. Η αίτηση αναίρεσης του ενοικιαστή στον Άρειο Πάγο δεν άλλαξε την απόφαση αυτή.

Υποχρεωτική η απόδοση του μισθίου μετά την καταγγελία

Οι μισθώσεις ακινήτων και η καταβολή των κοινοχρήστων είναι δύο από τους τομείς όπου παρατηρείται ασυνέπεια τήρησης των συμφωνηθέντων λόγω της οικονομικής κρίσηςΤο Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πως η καθυστερημένη καταβολή των οφειλομένων μετά την παρέλευση των προθεσμιών επιφέρει μεν απόσβεση της οφειλής, πλην όμως εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση για απόδοση του μισθίου - και για να συνεχιστεί η μίσθωση του ακινήτου από τον ίδιο ενοικιαστή χρειάζεται να συναφθεί νέα σύμβαση.

Οι λόγοι υγείας συγγενικού προσώπου που είχε επικαλεστεί ο ενοικιαστής προκειμένου να δικαιολογήσει την καθυστέρηση στην καταβολή των ενοικίων απορρίφθηκαν από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος σημείωσε πως η οικονομική δυσχέρεια δεν αποτελεί εύλογη αιτία μη καταβολής του μισθώματος και δεν απαλλάσσει τον ενοικιαστή από τις συνέπειες της υπερημερίας.

Όσο για την αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με την απόφαση, δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ιδιωτικές διαφορές όπως είναι οι μισθωτικές.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 8 Αυγούστου 2015, 11:47