Ελευσίνα: Αρχαιολογικός χώρος θαμμένος στα μπάζα

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022, 18:57
Ελευσίνα: Αρχαιολογικός χώρος θαμμένος στα μπάζα

Του Κώστα Μιλόβα

Απογοητευτικές εικόνες κατέγραψα κατά την επίσκεψη μου στο οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Ζαϊμη εντός του οποίου ανακαλύφθηκε πριν μία δεκαετία η πολυτελής εξοχική ρωμαϊκή κατοικία αποτελούμενη από δωμάτια και περιβάλλοντα χώρο η οποία βρέθηκε σε εξαιρετικά διατηρημένη κατάσταση.

 


Δεκαέξι συμπολίτες μου δημότες Ελευσίνας και κάτοικοι της οδού Ζαϊμή επικοινώνησαν μαζί μου ζητώντας να αναδείξω το πρόβλημα καθώς τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα έχουν εγκαταλειφθεί τόσο από την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής όσο και από τον δήμο Ελευσίνας.

Ωστόσο ενώ ο κάθε ένας θα περίμενε τα ευρήματα αυτά να γίνουν πόλος έλξης για την Ελευσίνας εν όψει μάλιστα ότι η πόλη σε 12 μήνες θα είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, όπως φαίνεται και στις εικόνες οι ανασκαφές έχουν καλυφθεί από χόρτα που ξεπερνούν το ένα μέτρο σε ύψος, ενώ τα μπάζα που έχουν συσσωρευτεί μετά τις εργασίες και παραμένουν στο χώρο λόγω των καιρικών συνθηκών καλύπτουν σταδιακά τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα.

Οι κάτοικοι απαιτούν από το δήμο Ελευσίνας να επέμβει και να αποκαταστήσει τον χώρο με άμεσο καθαρισμό από τα χόρτα και την απομάκρυνση των μπαζών που παραμένουν εντός του οικοπέδου καλύπτοντας τις αρχαιότητητες καθώς επίσης να απομακρυνθούν τα κηπαία απόβλητα που βρίσκονται στην αρχή της οδού Ζαϊμη υποβαθμίζοντας την γειτονιά της πόλης μας. Αλλωστε σύμφωνα με το  Ν.3852/2010 άρθρο 94 παρ.26 προβλέπεται  από πλευράς των δήμων «όταν ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών, δεν μεριμνούν για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού… Οι δήμοι έχουν υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς..».

 

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών υποβλήθηκε αίτημα προς το Δήμο Ελευσίνας με αριθμό Πρωτ 825/18-1-2022 αλλά και προς την Εφορία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής προκειμένου αφενός να απαντήσουν για τους λόγους εγκατάλειψης του σπουδαίου ιστορικά χώρου και αφετέρου να ενημερωθούμε σε ποιες ενέργειες θα προβούν για την αποκατάσταση του.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022, 21:01