Ο νεποτισμός της Ντόρας και ο αυθάδης κολλητός της

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021, 20:48
Ο νεποτισμός της Ντόρας και ο αυθάδης κολλητός της

Το ΚΕΜΕΑ είναι η δεξαμενή σκέψης και το συμβουλευτικό όργανο της Ελληνικής Κυβέρνησης για τα θέματα ασφαλείας της χώρας. Καινοτομία, υποδομές, νέες τεχνολογίες, βελτιστοποίηση μέσων και πόρων, εξαγωγή τεχνογνωσίας ασφαλείας σε άλλες χώρες κλπ. Είναι ένας σημαντικός φορέας δηλαδή, που διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, Διευθυντή, αναπληρωτή Διευθυντή και είναι επίσης εποπτευόμενος φορέας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Από την ίδρυσή του δε το 2005, μέχρι και τώρα, όλες ανεξαιρέτως οι ελληνικές κυβερνήσεις το υποστήριξαν, το ανέδειξαν και ωφελήθηκαν από το ΚΕΜΕΑ.

Γιατί; Γιατί το ΚΕΜΕΑ αποτέλεσε μια καινοτόμο ιδέα για τα ελληνικά πράγματα ακολουθώντας το παράδειγμα προηγμένων χωρών και φέρνει συνεχώς χρήματα στη χώρα . Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Πληρώνεται από ιδιώτες, Έλληνες και ξένους, οργανισμούς και εταιρείες, για την παροχή υπηρεσιών του. Είναι ένας κρατικός φορέας που απασχολεί πλήθος επιστημόνων χωρίς να κοστίζει το παραμικρό στο κράτος, αντίθετα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο μέσα από τις δράσεις του, πληρώνει το ίδιο το επιστημονικό προσωπικό και αποτρέπει το brain drain. Από το ΚΕΜΕΑ δεν έχει φύγει ποτέ επιστήμονας προς το εξωτερικό.
 Και τα χρήματα πηγαίνουν στο ελληνικό Δημόσιο.

Όπερ σημαίνει, ότι τουλάχιστον στη διoίκησή του, θα πρέπει πάντα  να τοποθετούνται οι... άξιοι και αν μη τι άλλο, να μην παραβιάζεται το καταστατικό του, δηλαδή τελικά ο νόμος.

Όμως στη τελευταία Διοίκηση  με άνωθεν εντολή, τοποθετήθηκε στη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή  ένα άτομο που δεν έχει καμία σχέση με το επιστημονικό ή επιχειρησιακό κομμάτι της ασφαλείας. Πρόκειται για τον Νίκο Γερασιμίδη, απόφοιτο του Παντείου Πανεπιστημίου, εκπαιδευτικού σε λύκεια και διάφορες σχολές (όπως ΙΕΚ) και συνδικαλιστής της ΔΑΚΕ των καθηγητών, βεβαίως βεβαίως. Και ιδρυτικό μέλος της Δημοκρατικής Συμμαχίας.

Όπως προκύπτει μάλιστα από τα έγγραφα, τη θέση στη Διοίκηση  του ΚΕΜΕΑ την κατέχει παράνομα και καταχρηστικά.

Στο άρθρο 7 του ν. 3387/2005 παρατίθεται η παράγραφος 5 ως εξής: «Ως Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ. Α. δύναται να ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και εν ενεργεία στελέχη των Υπηρεσιών και Φορέων που εποπτεύει, που έχουν τα προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 για χρονικό διάστημα μέχρι τριών ετών που μπορεί να ανανεώνεται μία φορά.»

Επίσης: «Ο Διευθυντής απαιτείται να διαθέτει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και αξιόλογο επιστημονικό έργο στους τομείς των διεθνών σχέσεων ή της πολιτικής και στρατηγικής εθνικής και διεθνούς ασφάλειας ή της αντεγκληματικής πολιτικής ή να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση στους τομείς της ασφάλειας σε συνδυασμό με επαρκή εμπειρία στη διοίκηση. 
Τα ίδια προσόντα απαιτούνται και για τον Αναπληρωτή Διευθυντή ( όπως ο περί ού ο λόγος)

Το πτυχίο ΑΕΙ που υπάρχει είναι μη συναφές , από τους δε λοιπούς όρους, που του χάρισαν τη θέση στη διοίκηση του ΚΕΜΕΑ -αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας σε συνδυασμό με επαρκή εμπειρία στη Διοίκηση-, δεν υπάρχει κανείς, αντιθέτως  εκλείπουν...

Αλλά μάλλον το πρόβλημα δεν είναι μόνο η παραβίαση του νόμου... Όπως συζητούν άνθρωποι που σχετίζονται με το εποπτεύον Υπουργείο , με τη συγκρουσιακή και προσβλητική προς όλους συμπεριφορά του κοντεύει να... διαλύσει το ΚΕΜΕΑ.

«Αυθάδης, εριστικός, καθόλου συνεργάσιμος, κανονίζει δουλειές και μετά τις ανακοινώνει στους υπόλοιπους, ακόμα και στον Πρόεδρο ή στον Διευθυντή. Σαν να είναι αυτός το... αφεντικό», αναφέρουν...

Το μόνο του προσόν, όπως συζητούν, είναι η ιδιότητά του ως κολλητός της... Ντόρας...

 

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021, 20:49