Προσλαμβάνει ιερέα η ΕΛΑΣ

Προσλαμβάνει ιερέα η ΕΛΑΣ
Ένα από πιο πρωτότυπα προεδρικά διατάγματα θα κρίνει το Συμβούλιο Επικρατείας, καθώς αφορά την πρόσληψη από την ελληνική αστυνομία… ιερέα, κάτω των 40 ετών, ο οποίος θα ομιλεί ξένη γλώσσα και θα αναλάβει καθήκοντα ιερέα της ΕΛ.ΑΣ ώστε να εξυπηρετεί τις θρησκευτικές ανάγκες των ένστολων .

Το προεδρικό διάταγμα υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Ιωάννης Πανούσης και ο υπουργός Πολιτισμού και Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς.
Ο ιερέας θα κατέχει τον βαθμό του υπαστυνόμου Α΄ και θα μπορεί να εξελιχθεί μέχρι το βαθμό του ταξίαρχου και αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους υπηρετούντες στο σώμα της ΕΛΑΣ για μετάταξη, τότε ιερέας της ΕΛΑΣ, μπορεί να είναι και ιδιώτης Έλληνας ιερέας.

Θα συγκροτηθεί μάλιστα επιτροπή που θα κρίνει τους υποψηφίους οι οποίοι (αν πρόκειται για ιδιώτες) θα πρέπει να είναι μικρότεροι των 40 ετών, να έχουν πτυχίο Θεολογικής Σχολής, να κατέχουν χειροτονητήριο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησιάς του Χριστού, να γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά ή ιταλικά) σε επίπεδο τουλάχιστον μετρίως, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, να μην έχουν καταδικαστεί για κακουργήματα και άλλα αδικήματα, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματά τους, κ.λπ.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015, 06:59