Ειδήσεις για upadacitinib

Η ΕΕ ενέκρινε το upadacitinib για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ατοπικής δερματίτιδας

Η ΕΕ ενέκρινε το upadacitinib για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ατοπικής δερματίτιδας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το upadacitinib, έναν από του στόματος χορηγούμενο, εκλεκτικό και...

28/08/2021 09:15